Årsmøde med markvandring og et kig i kemiskabet

Med respekt for og under hensyntagen til Corona-situationen blev årsmødet i Deltidsudvalget under Landboforeningen Limfjord flyttet ud, og blev afholdt i maskinhuset hos udvalgsmedlem Povl Lund i Lødderup på Mors med gode indlæg og god spørgelyst og debat.

Senere i år bliver der lavet et åbent hus-arrangement, hvor interesserede kan kigge et minivådområde efter i sømmene, fortalte oplandskonsulent Anders Lehnhardt på deltidsudvalget under Landboforeningen Limfjords årsmøde.
Senere i år bliver der lavet et åbent hus-arrangement, hvor interesserede kan kigge et minivådområde efter i sømmene, fortalte oplandskonsulent Anders Lehnhardt på deltidsudvalget under Landboforeningen Limfjords årsmøde.

Povl Lund startede med at byde velkommen og fortalte kort om bedriften, og efter velkomsten var der rundtur i markerne, hvor planteavlskonsulent Søren Jepsen, Landbo Limfjord, fortalte om afgrøderne og bekæmpelse af ukrudtsarter. Det var også Søren, der senere gik en tur i kemiskabet og fortalte om kemitjek og bekæmpelsesmiddelautorisation. 

- Den nye lov betyder, at landmanden udover at have sprøjtekursus også skal registreres i en database, hvis han vil købe bekæmpelsesmidler,” fortalte Søren Jepsen, og opfordrede deltagerne i mødet til at få sig registreret. 

- I kan registrere jer elektronisk, men kan I ikke få det til at virke, så er I velkommen til at tage kontakt til os på planteavlskontoret, tilbød han og anbefalede samtidig, at man bruger app’en KemiTjek, som hele tiden er opdateret og en hjælp til at undgå bøder for opbevaring af udgåede midler.

På årsmødet fortalte oplandskonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord, om etableringen og effekten af minivådområder. 

- Vi er ved at planlægge et »åbent hus« arrangement til efteråret, hvor man kan komme ud og se et etableret minivådområde. Så hvis du overvejer at etablere et minivådområder, vil her blive en chance for ved selvsyn at se, hvordan et minivådområde ser ud og fungerer., sagde oplandskonsulenten. 

Hvornår arrangementet finder sted, vil senere blive annonceret.

Under kaffen blev der afholdt generalforsamling, hvor formand Sejr Bisgaard berettede om årets løb – afholdte arrangementer og det politiske arbejde. Der var genvalg til Sejr Bisgaard, Povl Lund og Jørgen Lauridsen, og inden udvalget gik hjem, havde det konstitueret sig med Sejr Bisgaard til formand og Michael Kristensen til næstformand.

hka
 

Læs også

Formand: - Landbruget leverer og præsterer
- Landbruget er godt rustet til at blive stående
Seks milliarder og endnu flere grunde til utilfredshed med Arla
Størrelsesforhold presser samarbejde
- Vi får fjernet vores værdier uden kompensation