Delegerede til Danish Agro

På ekstraordinære regionsmøder er den lokale repræsentation til grovvareselskabets nye folkevalgte struktur blevet udpeget.

Danish Agro får i 2020 en ny folkevalgt struktur. Hvor bestyrelsesmedlemmerne til grovvarekoncern hidtil er blevet udpeget og valgt direkte på de lokale regionsmøder, skydes der fra næste år en delegeret forsamling ind i strukturen, som fremadrettet skal vælge bestyrelsen i Danish Agro A.m.b.A.

Derfor blev det på generalforsamlingen i foråret i forbindelse med vedtægtsændringerne vedtaget, at der på ekstraordinære regionsmøder her i efteråret skulle vælges syv delegeret medlemmer fra hver af andelsgrovvareforeningens seks regioner til den nye delegeretforsamling.

Ved mødet i regionen for Nordjylland valgtes følgende Danish Agro-delegerede: Søren Steen Smalbro, Hjørring, Lars Svenning Bach, Fjerritslev, Larsbjørn Nørgaard Olsen, Hjørring, Kasper Thing Andreasen, Hjallerup, Erik Pedersen, Vrå, Christina Yding Hahn Elgaard, Aalestrup, og Frank Johansen, Dronninglund.

Ved det tilsvarende møde på Danish Agro i Galten for region Midtjylland valgtes Niels Jørgen Bønløkke, Brabrand, Christian Pries Andersen, Odder, Einer Svane, Langå, Anna Marie Bach Dinesen, Hadsten, Jens Erik Østergaard, Langå, Carl Johan Schultz, Gjerlev, og Erik Poulsen, Esby.

Læs også