Landboforeningen kæmper på alle fronter

- Kampen spidser til, understreger Centrovice-formand Torben Povlsen forud for generalforsamlingen den 11. marts, med henvisning til den politiske dagsorden og erhvervets forhold til forskere og myndigheder.

Landboforeningen på Fyn er uændret Centrovice, og hedder fortsat Centrovice.

Fusionen af den fynske landboforenings rådgivningsvirksomhed med LMO sidste efterår under det nye navn, Velas, rokker ikke ved, at Centrovice eksisterer i bedste velgående, og den som hidtil arbejder intenst for de fynske landmænd på alle fronter.

Det ønsker bestyrelsen at slå fast i forbindelse med den kommende generalforsamling, på næste onsdag den 11. marts i Vissenbjerg. Her håber man, at rigtig mange medlemmer møder frem, både for at høre om aktiviteterne i Centrovice, og ikke mindst deltage i debatten om de mange både landspolitiske og lokale forhold, som udfordrer landbruget.

Myndigheder gemmer sig

- Kampen spidser til på de snitflader, vi som landmænd har med samfundet, politikere og forskere, påpeger bestyrelsesformanden, svineproducent Torben L. Povlsen, Sentved. Som eksempler nævner han usikkerheden om kvælstofreguleringen og hele vandmiljøproblematikken, der på det seneste er blevet endnu mere aktuel.

- Fejl og mangler i myndighedernes beregninger kommer nu frem i dagens lys. Derfor er det afgørende, at vi som landmænd, der får trukket vandplaner, efterafgrøder og andre krav ned over hovedet, sidder med ved bordet. Og har et stærkt, lokalt politisk netværk, som vi kan fortælle, at myndighederne mangler at levere og i stedet blot gemmer sig bag deres skriveborde og it-problemer.

- Som landboforening er det vores opgave overfor befolkningen at understrege, at landbruget er en del af løsningen, både når det gælder fødevarer, miljø, natur, arbejdspladser og samfundsøkonomisk.

Generalforsamlingen i Centrovice

● Den fynske landboforenings generalforsamling finder sted onsdag den 11. marts kl. 19.00 i mødelokalet hos Velas, Damsbovej 11, Vissenbjerg.

● Der er ved forudgående tilmelding mulighed for gratis at deltage i spisningen kl. 17.30 forud for generalforsamlingen.

● Der forelægges vedtægtsændringer i forbindelse med rådgivningsfusionen.

● Der præsenteres både 2019-regnskab for Centrovice og for Velas. Sidstnævnte forestår adm. direktør Jan Winther, som også vil fortælle om aktiviteterne i Velas.

● Formanden og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg. På forhånd har Claus Hestholm, Turup, meddelt, at han ikke genopstiller.

● Generalforsamlingen afrundes med et indlæg af Seges-direktør Ejnar Schultz om fremtidens fødevareproduktion.  

Kommunal runde

Torben Povlsen understreger, at Centrovice både påvirker landspolitisk gennem repræsentationen i Landbrug & Fødevarer, men i høj grad også lokalt. Her nævner han den kommunale runde, som Centrovice er undervejs med rundt til alle de fynske borgmestre og formænd for miljø og teknik.

- Det er rigtig givtigt, og medvirker i den grad til, at landbruget tages seriøst. Møderne giver god forståelse for, hvordan vores produktion bidrager til lokale arbejdspladser uden at belaste hverken lokalsamfundet eller naturen.

- I vores dialogmøder med kommunerne har vi også været inde på deres tiltag omkring deres spildevand. Her må vi løfte hatten for Assens Kommune, som nu laver et helt nyt system til 1,5 milliarder kroner, for at undgå urenset spildevand lukkes ud ved regnskyl eller andre problemer.

Finanssektor i bevægelse

I sin beretning på generalforsamlingen vil Torben Povlsen komme ind på de mange lokale udfordringer, som landbrugsbedrifterne bokser med i dagligdagen. Foruden de aktuelle afvandingsproblemer er det blandt andet sagsbehandlingen omkring produktionsudvidelser, det grønne danmarkskort, BNBO-problematikkerne, boringstilladelser, vådområder og andre forhold, hvor de lokale myndigheder er inddraget.

Torben Povlsen lover også at komme ind på landbrugets aktuelle situation, både set med nationale og lokale briller.

- Efter en lang vanskelig periode ser vi nu en finansiel sektor i bevægelse i markedet til gavn for erhvervets udøvere.

Også den vigtige samfundskontakt vil fylde i formandsberetningen den 11. marts, ligesom rekruttering af unge til landbruget er afgørende for at sikre arbejdskraft og generationsskifte.

Læs også