Dansk Maskinhandlerforening: Noter fra generalforsmaling

Nøgletalsoversigt med en 7-årig historik

Egenkapitalen i kroner er på sit højeste i analysens 7-årige historie – en fremgang på 7 procent i forhold til 2017, en markant tilbagegang i soliditet til 2014-niveau.

Trods øget egenkapital er den gennemsnitlige balance øget betydeligt, og det påvirker soliditetsgraden med et fald til følge. En svag stigning i det primære resultat og en bruttofortjeneste på sit højeste niveau i analysens 7-årige historie.

En svag stigning i jobskabelsen – en fremgang på 0,7 procent i forhold til 2017. Positiv udvikling i forrentning af egenkapital – andet bedste regnskabsår siden 2013, der toppede med 15,4 procent.

Aktive medlemmer

Antallet af aktive medlemmer i september 2019 er på 125, det betyder en lille nedgang i forhold til september 2018, hvor hovedforretningerne udgjorde 127 medlemmer. Antallet af tilknyttede filialer er i år på 57 mod 58 sidste år. Det samlede antal udsalgssteder udgør til og med 30. august 2019 182 forretningsenheder.

I beretningsåret 2019 har der været en tilgang på 2 medlemsvirksomheder og en afgang på 4 medlemsvirksomheder, hvoraf de tre er overgået til filial.

Nye medlemmer

I det forgangne år er følgende blevet medlem af Dansk Maskinhandlerforening: Thorup Maskinhandel og CN Maskinfabrik A/S.

Medlemmer, der er overgået til filial er, Lemvig Maskinforretning A/S, Kolding Maskinforretning A/S og HMC Maskiner A/S.

Omsætningsfremgang

Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i 2018 9,8 milliarder kroner mod 9,5 milliarder kroner i 2017. Det svarer til en stigning på 2,4 procent.

Der skal i ovenstående tal korrigeres for prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer.

DM-bestyrelse 2019

Formand Jens-Aage Jensen, Powtec A/S – Region Midt

Næstformand Lars Søndergaard, O. Søndergaard & Sønner A/S – Region Syd

Per Larsen, Ingemann Larsen A/S - Region Nord

Anders Andersen, Frøslev Maskinforretning – Region Øst

Lars Jensen, Maskinpartner A/S - Region Midt

Anders Andersen, Frøslev Maskinforretning og Troels Jensen, Stenderup A/S opnåede ikke valg

Sekretariatet i Kolding

Klaus Nissen (branchedirektør)

Birgit Karlsen (jurist og HR-partner)

Helle Helth Hansen (direktionssekretær)

Annette Hansen (økonomiassistent)

Per Hedetoft (konsulent)

Dorthe Thomsen (kontorassistent)

Astrid Emilie Liltorp Andersen

Læs også