Politikere skal ikke profilere sig på bekostning af landbruget

Politikere skal ikke øge deres popularitet på bekostning af landbruget, lød det fra formand for Sydvestjysk landboforening, Niels Laursen, på foreningens utraditionelle generalforsamling, der blev holdt både sammen og hver for sig på grund af Corona-restriktionerne

Generalforsamlingen blev fulgt fra syv forskellige lokaliteter – fra Nørre Nebel i til Ribe. Foto: Sagro

(2) 12-21-sy
En lille håndfuld var mødt op til generalforsamlingen hos Sagro i Esbjerg, så antallet af tilladte forsamlet i alt var overholdt. Foto: Sagro

GENERALFORSAMLING Politikere, som træder på landbruget for at øge deres egen popularitet, frustrerer Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening.

- Vi oplever stort set ikke mere end ét år med samme regelsæt. Nogle gange bliver tingene endda ændret, inden de er ført ud i livet – som nu da man i efteråret fremrykkede kravet om flere efterafgrøder et helt år. Vi aner aldrig, hvornår den næste ændring rammer os. Det er det, jeg kalder et ”ta’-selv-bord” for stemmeslugere, og det er uansvarlig politik, tordnede han ved foreningens generalforsamling.

Og budskabet gik klart igennem til medlemmerne, selvom de sad fordelt rundt på syv lokaliteter fra Nørre Nebel til Ribe. På grund af corona-restriktioner blev generalforsamlingen gennemført digitalt via Skype. Hvert sted var maks. 10 personer samlet.

Trods den fysiske afstand fulgte medlemmerne engageret med, og der var en god og disciplineret debat, hvor alle kunne høre – og som regel også se – den, der havde ordet, hvad enten han sad i Ølgod, Esbjerg eller Ribe.

 

Kæmpe for mælk og oksekød

Esben Møller Xu kom med en stærk opfordring til, at landmænd tager kampen op for at forsvare produktionen af mælk og oksekød, og for at fortælle, at det klimamæssigt er helt i orden at spise oksekød.

- Køerne er kommet i modvind, og vi lader det ske! Kæmp dog koens kamp! Er der nogen, der har gang i tiltag, der kan vende stemningen, eller har vi bare givet op, spurgte han.

Inger Lauridsen bakkede ham op. Vi kan sagtens tale køerne op, for hvis vi taler om biodiversitet, så er køerne helt uundværlige, sagde hun, og sluttede fyndigt af med bemærkningen: ”Ingen lort, ingen liv”.

 

Prügelknabe i klimadebatten

Niels Laursen og næstformand Anders Harck greb bolden og talte henholdsvis om at afholde en temadag eller at nedsætte en arbejdsgruppe i bestyrelsen, som kan arbejde for at vise, at det er forfejlet at gøre koen til prügelknabe i klimadebatten.

Pelle Riber ville have landboforeningen til at se på et konkret vandløb ved Varde, som efter hans opfattelse er misligholdt af kommunen. Ældre naboer fortæller, at vandløbet tidligere kunne trække vandet væk.

Niels Laursen svarede, at han tit er kommet slukøret hjem, når han har reageret på den slags opråb fra medlemmer. Ofte er det sandt, at vandløbet HAR været dybere og bredere, men det afgørende er, om det overholder regulativet i dag, og det gør vandløbene tit. I sin beretning efterlyste han en ny lovgivning med det værktøj, der skal til for at bringe de danske vandløb i et gear, der passer til 2020 og fremover.

- Vi skal have en fleksibel infrastruktur i vores vandløb! Ellers klarer vi ikke klimaudfordringerne, sagde han og henviste til, at den årlige nedbør er steget med ca. 130 mm over de sidste 30-40 år, uden at kapaciteten i vandløbene er ændret.

- Forestil jer, at vejnettet ikke var blevet opdateret siden starten af 90’erne. Hvordan ville det ikke se ud?

 

Interesse for jordfordeling

Mulighederne for jordfordeling optog også medlemmerne i Sydvestjysk Landboforening, og her kunne Niels Laursen fortælle, at en multifunktionel jordfordeling ved Kongeåen er langt fremme, og at en almindelig jordfordeling for 500-800 ha ved Ølgod også er i proces.

Direktør Torben Jensen fra Sagro supplerede med at oplyse, at rådgivningsselskabet har oprustet på området. Der er sammensat et tværfagligt team, som vil afsøge områder, hvor der er potentiale for jordfordeling, og aktivt prikke landmænd på skulderen, som man vurderer kan opnå fordele ved en jordfordeling.

 

Merrild med via skype

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, deltog i generalforsamlingen via en Skypeforbindelse, og han gav en kort status på situationen i erhvervet. Konklusionen er, at vi indtil videre er kommet relativt billigt igennem coronakrisen i Danmark, og at det giver håb om, at vi også vil være blandt dem, der bedst vil klare de udfordringer, der står foran os.

Sydvestjysk Landboforening har 888 aktive medlemmer. Foreningen ejer 27,7 procent af Sagro og får derfor 4,3 mio. kr. af Sagros overskud for 2019.

Den primære drift af Sydvestjysk Landboforening gav i 2019 et underskud på 1,4 mio. kr., men resultatet går alligevel i plus og er helt nøjagtigt på 2.110.188 kr.

Den 40-årige deltidslandmand, Morten Danielsen, Nørre Nebel, blev nyvalgt til bestyrelsen.

Morten Danielsen afløser Per M. Skousen, der i en årrække har repræsenteret deltidslandmændene i Sydvestjysk Landboforening.

Morten Danielsen er uddannet landmand og driftsleder. De seneste 10 år har han drevet deltidslandbrug på en ejendom med 130 ha planteavl. I sommerhalvåret udfører han maskinstationsarbejde for andre, og om vinteren arbejder han for en entreprenør.

jba

Læs også