bannerPos

Grundvandsovervågning møder kritik fra Rigsrevisionen

- Jeg iværksætter et gennemsyn af vores overvågnings- og godkendelsessystem for sprøjtemidler, som internationale eksperter får til opgave, siger Lea Wermelin.
06-12-2019 16:57
Miljøministeren er stærkt utilfreds med, hvad hun betegner som en mangelfuld forvaltning af dispensationer til sprøjtemidler. Ministeren iværksætter nu tre tiltag for at komme usikkerheder og problemer til livs.

Den danske overvågning og beskyttelse af grundvandet har ikke været god nok. Det er budskabet fra miljøminister Lea Vermelin (S).

Det står ifølge ministeren klart, efter at Rigsrevisionen i går afgav beretning til Statsrevisorerne om sikring af grundvandet mod pesticider. Rigsrevisionen har blandt andet set nærmere på Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med overvågning af sprøjtemidler i grundvandet, forvaltning af dispensationer til sprøjtemidler og kontrollen med landbrugets brug af sprøjtemidler.

Beretningen konkluderer ifølge ministeriet, at Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været kritisabel.

Blandt andet har der været fejl og mangler i forvaltningen på området, herunder manglende procedurer og mangelfuld dokumentation. Det gælder for eksempel ministeriets dokumentation af, hvordan henvendelser om fund af sprøjtemidler i grundvandet er blevet behandlet.

- Beskyttelsen af vores grundvand er helt centralt for regeringen, og vi ønsker en endnu bedre beskyttelse af vores fælles drikkevand. Derfor ser jeg med stor alvor på den kritik, som Rigsrevisionen rejser. Sikringen af vores grundvand skal der være styr på, og derfor har jeg gjort det helt klart, at der nu skal ryddes op, siger miljøminister Lea Wermelin.

Søsætter tre tiltag

I kølvandet på kritikken fra Rigsrevisionen iværksætter miljøministeren tre tiltag for at komme problemerne til livs.

De tre tiltag omfatter en grundig gennemgang af Miljøstyrelsens forvaltning på området, som foretages af Kammeradvokaten. Gennemgangen skal sikre, at der bliver rettet ordentligt op på de kritikpunkter, Rigsrevisionen rejser.

Der skal også ske et gennemsyn af overvågnings- og godkendelsessystemet for sprøjtemidler, der udføres af internationale eksperter. Gennemsynet skal afdække eventuelle faglige fejl, mangler og forbedringspotentialer i udvælgelsen af stoffer til overvågning og i kriterierne for dispensation.

Endelig skal der ske et eksternt kvalitetstjek af dispensationer. For at skabe klarhed over området, indtil det internationale gennemsyn er færdiggjort, iværksættes en ny, midlertidig procedure, hvor Miljøstyrelsen sender sine vurderinger af dispensationer til eksternt kvalitetstjek, før Miljøstyrelsen træffer endelig afgørelse.

Kvalitetstjekket skal styrke grundlaget for, at der træffes fagligt korrekte beslutninger om dispensationer. Det bemærkes, at den sidste af de dispensationer, der nævnes i Rigsrevisionens beretning, udløber den 10. december i år.

Skal på ret køl

 - Forvaltningen skal på ret køl. Jeg igangsætter derfor en grundig gennemgang af området, som Kammeradvokaten står for. Jeg iværksætter et gennemsyn af vores overvågnings- og godkendelsessystem for sprøjtemidler, som internationale eksperter får til opgave.

- Og jeg sikrer, at vi nu får eksterne øjne på, inden der bliver givet nye dispensationer. Vi har alle krav på, at der bliver passet ordentligt på vores fælles grundvand, siger miljøminister Lea Wermelin.

Der vil blive udarbejdet kommissorier for Kammeradvokatens gennemgang og for det internationale gennemsyn, og miljøministeren vil invitere alle Folketingets partier til en drøftelse af kommissorierne.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 95 82

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.

Stor efterspørgsel på planteprotein

Den nystartede virksomhed Organic Plant Protein forventer at kunne aftage dansk avlede økologiske hestebønner og markærter til produktion af planteprotein allerede i 2021. Økologiske landmænd søges.

Politisk skifte bekymrende

Selv om statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun vil landbruget, kan regeringsskiftet godt give grund til bekymring for landbruget, mener formand for DM&E Agro, Søren Ulrik Sørensen.

Sådan holder du fast på dine gode folk

Sådan holder du fast på dine gode folk

Kæmpe bøde til DLG-ejet selskab i Tyskland

BLS, der er datterselskab til DLG-ejede HaGe, har fået en bøde på massive 29,25 millioner euro af tyske konkurrencemyndigheder for selskabets medvirken i en sag om ulovlige prisaftaler på sprøjtemidler.

Godt salg af nye sprøjter

Hos Horsch-importøren Stroco-Agro ApS hober ordrebekræftelser på nyt Horsch-grej sig op. Samtidig har der været et historisk flot salg.

Miljøminister tøver med ny vandløbslov

Der ikke behov for at ændre vandløbsloven for at kunne klimatilpasse og klimasikre vandløbene, da loven allerede rummer mulighed for det i dag, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).
Side 1 af 1747 (34930 artikler)Prev1234567174517461747Next