Hestehold skal nu registreres i CHR

Alle steder, der holder heste, skal registrere sig i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Dette er besluttet af Fødevarestyrelsen som en del af indførelsen af EU’s dyresundhedslov. Loven gælder i hele EU og har fokus på opsporing og inddæmning af sygdomme. Det oplyser Seges Heste på deres Facebookside.

Registreringen foretages af den ansvarlige for hesteholdet på www.landbrugsindberetning.dk eller i Fødevarestyrelsens app CHR.

Mange har måske i forvejen et CHR-nummer på ejendommen. I disse tilfælde skal der tilknyttes et hestehold til CHR-nummeret, hvilket også kan gøres på www.landbrugsindberetning.dk.

Ifølge Seges Heste, omfatter den digitale registrering i første omgang kun selve hestestedet, mens registrering af hvilke heste, der befinder sig på stedet, vil blive et krav i 2022. Allerede nu skal hesteholdet dog lave en liste over de heste, der opholder sig på stedet. Listen skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol.

Følgende skal noteres på listen: Hestens chipnummer og UELM, dato for ankomst til stedet og besætningsnummer på det sted, hesten er kommet fra, dato for flytning fra stedet og besætningsnummer på det sted, hesten flyttes til.

Der vil desuden fra 2023 blive opkrævet et årligt gebyr for besætninger i CHR. Gebyret forventes at blive 180 kroner pr. år pr. hestehold. Dertil kommer at større hestehold vil blive opkrævet en årlig afgift til dyrevelfærdskontrol på 690 kroner (10-40 heste) eller 1.909 kroner (over 40 heste).

Der kan findes mere information om de nye krav til CHR-registrering og om Dyresundhedsloven på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en videoguide til CHR-registrering.

Læs også