høst-tour

Vi skriver om høsten
- HVER DAG!

Perfekte høstbetingelser for nystartet landmand

Jonas Ellitsgaard Jensen har siden juli været ejer af ejendommen Vestergaard ved Hjørring. Han glæder sig over, at høstbetingelserne har været optimale, og at han dermed er kommet rigtigt godt fra start.

1. juli overtog 28-årige Jonas Ellitsgaard Jensen ejendommen Vestergaard ved Hjørring i Nordjylland med 90 hektar ejet areal, 92 hektar forpagtet og en produktion af 630 søer med 7 kg-smågrise. Og den nystartede landmand kunne ikke have håbet på et bedre afsæt end årets gode høstvejr.

- Det har været en fornøjelse. Havde det nu været en høst ligesom sidste år, så havde jeg nok været lidt træt af det.

- Det er også derfor, at jeg – inden vi vidste, at det blev så perfekt høstvejr – tegnede en høstforsikring, så jeg uden tab afregningsmæssigt kunne høste med op til 18 procent vand i stedet for de 15 procent.

- Det har ikke været helt så nødvendigt, som det blandt andet var sidste år, men det har alligevel gjort, at jeg har kunnet begynde tidligere på høstdagene og ikke har skullet vente på, at kornet var tørret op. Det har øget min kapacitet, konkluderer den unge landmand.

Tilfreds med udbytte

Sædskiftet består af 42 hektar hvede, 38 hektar rug, 20 hektar raps, 28 hektar vinterbyg og 33 hektar vårbyg.

Da avisen talte med Jonas Ellitsgaard Jensen manglede han stadig at høste 55 hektar. Udbytteresultaterne lå i skrivende stund på 7,1 tons for vinterbyggen og 3,6 tons i rapsen.

- Vi har stadig hveden og rugen liggende i dynge på marken. Men jeg er tilfreds med det, vi foreløbigt kan se. Mit gæt er, at hveden ligger omkring de 7,5 tons og rugen gennemsnitligt omkring de 6,5 tons.

- Det har været tydeligt i rugen, at den ikke blev ukrudtssprøjtet i efteråret. Den har været udfordret af ukrudt, og det har taget toppen af udbyttet, vurderer Jonas Ellitsgaard Jensen.

Læs også