Koldt og vådt forår for 15 millioner bestøvere

Henrik Hansen fra Vokshuset i Assens har 300 bifamilier til bestøvning af frugttræer og kløvermarker. Men indtil videre har de haft vanskelige arbejdsbetingelser.

Med Kærum Kirke og en gul rapsmark i det fjerne tilser Henrik Hansen nogle af sine 300 bifamilier, som er på bestøvningsopgave i frugtplantagen ved Assens med både pære- og æbletræer i blomst. Fotos: Erik Hansen Det kolde og våde forår har skabt vanskelige arbejdsbetingelser for honningbierne. Her har en enkelt bi (til venstre) vovet sig ud i Kærum Plantage.

- Det er nærmest en katastrofe.

Sådan betegner biavler Henrik Hansen fra Assens det kolde og våde forår for sine ikke mindre end 15 millioner medarbejdere. Til bestøvning for kunder har han 300 bifamilier med hver omkring 50.000 arbejdsbier, et antal droner (hanbier) og en dronning.

- Bierne flyver ikke, når det er for koldt, og når det regner. Derfor er sæsonen startet ekstremt dårligt, ikke alene for bierne men også for frugtavlerne og for træerne i de private haver. Et blomstrende æbletræ giver nemlig ingen æbler, og slet ikke runde æbler, før samtlige 16 støvdragere i blomsten er berørt. Til gengæld er en bestøvet blomst i et frugttræ beskyttet, hvis der – hvad vi sommetider har oplevet – kommer meget sen nattefrost, forklarer den vestfynske biavler, der her i foråret har flere af sine bifamilier udstationeret i frugtplantager.

Heller ikke de gule rapsmarker tiltrækker bierne i det kolde vejr, da rapsen ikke afsætter nektar, når det er under 15 grader.

Bestøver kløver

Til gengæld håber Henrik Hansen på bedre vejr, når han omkring den 5. juni rykker ud med sine mange bistader til frøavlere både på Fyn, Trekantområdet, Lolland-Falster og Møn.

Derfra gælder det de næste tre ugers tid bestøvning af marker med hvidkløver og rødkløver, men han har også aftaler om bestøvning af mindre arealer med specialfrø som pak choi eller skorzonerrod.

Til en hvidkløvermark på 20 hektar kræver det 50 bifamiliers arbejde, og som oftest bestiller frøavleren bierne hos Henrik Hansen flere år i forvejen, eller så snart markplanen er fastlagt.

700 kroner pr. familie

- Det er nemlig altafgørende, at kløveren er bestøvet for at give tilstrækkeligt med frø til den efterfølgende høst. Arealerne udvides i disse år, og derfor er der bud efter os, siger biavleren, som arbejder med de få andre erhvervsbiavlere og biavlsforeningerne for at skaffe bestøvning nok til disse specialafgrøder.

Prisen for udstationering af et bistade i en frømark er omkring 700 kroner for det fynske område.

Det er kun sjældent, at bierne når at lave mere honning, end de selv fortærer under arbejdet. Til gengæld oplyser Henrik Hansen, at en bifamilie på en enkelt dag kan samle omkring fem kilogram pollen (planternes protein til biernes føde, red.) i en hvidkløvermark.

Bierne på vægten

- Bikasserne placeres rundt i marken på elektroniske vægte, så vi via mobiltelefonen kan aflæse, hvad de laver. Og derigennem se, om de pågældende familier fungerer.

Han og hustruen Annette er i bestøvningssæsonen hver morgen og aften på inspektion til de mange bifamilier. Blandt andet skal der holdes øje med, om de udvikler nye dronningeceller i stadet, som kan resultere i, at bierne sværmer.

Efter bestøvningsopgaverne ude i frømarkerne fortsætter omkring 100 af bifamilierne videre til Blåvand, hvor de på Naturstyrelsen og Forsvarets øvelsesterræn henter lynghonning.

Annette og Henrik Hansen, som driver Vokshuset i Assens, sørger derefter for vinterfodring af de mange familier i deres bigårde, inden bierne igen næste forår går på vingerne.

Læs også