Kritik af nye regler for opfølgende kontroller

Myndighedernes opfølgende kontroller i kvæg- og svinebesætninger har taget overhånd, lyder kritik fra Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer kritiserer Fødevarestyrelsens nye regler på området for veterinærkontrol hos kvæg og grise for at være for rigide.

De nye regler betyder, at der nu konsekvent gennemføres to opfølgende kontrolbesøg efter en kontrol, hvor der har været en sanktion.

- Det er ikke rimeligt, at landmanden skal pålægges to opfølgende besøg, hvis forholdene, der udløste sanktionen, er bragt i orden ved det første besøg. Der er tale om unødig brug af ressourcer hos både Fødevarestyrelsen og landmanden, når man konsekvent vil gennemføre to opfølgende besøg. Det giver simpelthen ikke mening, hvis forholdene er bragt i orden første gang, siger Per Olsen, veterinærpolitisk chef i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

Vil presse på

- Vi vil kraftigt opfordre Fødevarestyrelsen til at begrænse det nye kontrolkoncept til at omfatte situationer, hvor forholdene ikke er bragt i orden ved første besøg. Samtidig bør Fødevarestyrelsen foretage en konkret vurdering fra sag til sag, så de opfølgende kontrolbesøg tager udgangspunkt i sager, hvor der er reelle problemer for eksempel med håndtering og omsorg af dyr. Et opfølgende kontrolbesøg er ude af proportioner, hvis der kun har været tale om små administrative afvigelser på papiret. Det bør ikke sende landmanden ud i unødvendige kontroller, tilføjer han.

Landbrug & Fødevarer understreger i pressemeddelelsen, at det er helt afgørende, at de enkelte producenter overholder alle regler.

- Kontrolsystemet er et af flere elementer i sikringen af dyrevelfærd, dyresundhed og fødevaresikkerhed, lyder det fra organisationen.

- Men samtidig er det vigtigt, at EU-rettens grundlæggende rettigheder om proportionalitet mellem overtrædelse og sanktion står ved magt. Det mener vi ikke, det nye kontrolkoncept gør, lyder det fra Per Olsen.

Landbrug & Fødevarer oplyser, at organisationen i den kommende tid vil lægge pres på Fødevarestyrelsen »for at sikre en mere retfærdig og rimelig udmøntning af de nye regler«.

Læs også