NOTER LF39

 

Fødevarestyrelsen advarer mod fugleinfluenza

​​Fødevarestyrelsen har fundet fugleinfluenza blandt vilde fasaner ved både Herlufmagle og Ruds Vedby på Sjælland. Dermed er der risiko for, at jægere og andre, der har deres gang i naturen, slæber den alvorlige virus med hjem til enten deres egne eller andres fjerkræ.

Hvis danske erhvervsbesætninger rammes, skal dyr i tusindvis aflives af myndighederne. Til skade for både dyrevelfærd og samfundsøkonomien. Sygdommen er kun sjældent set hos mennesker.

Fødevarestyrelsens råd til at undgå fugleinfluenza er derfor, at fjerkræ holdes under tag eller overdækning for eksempel net eller tråd, at der skiftes fodtøj inden man går ind i hønsegården og at man giver sit fjerkræ foder og vand under tag, så vilde fugle ikke kan komme til det.

Hvis man får mistanke om fugleinfluenza i egne dyr, det kan for eksempel være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal dyrlægen kontaktes.

 

Åbent hus hos Flemløse Maskinforretning

På opfordring fra Motor- og Veterantraktor Klubben holder Martin og Hans Andersen, Flemløse Maskinforretning åbent hus lørdag den 1. oktober klokken 10-12.30.

På dagen vil Martin Andersen vise rundt og svare på spørgsmål i Flemløse Maskinforretning. Martin Andersen er tredje generation, så der har været en stor udvikling gennem tiden.

Derefter vil Hans Andersen fremvise den store samling af veterantraktorer, som han har samlet gennem årene.

- Kom og deltag i en spændende formiddag og tag gerne naboen med, lyder opfordringen fra bestyrelsen i Motor- og Veterantraktor Klubben.

 

Du kan søge tilskud til at få en nedlagt brønd eller boring lukket forsvarligt

Indtil den 14. oktober kan blandt andet private lodsejere søge om tilskud til at sløjfe ubenyttede brønde og boringer for at beskytte grundvandet mod sprøjtemidler og andre forurenede stoffer, som kan sive ned gennem jorden. Tilskudsordningen gælder også for brønde og boringer, som ikke er blevet lukket forsvarligt. Det oplyser Patriotisk Selskab.

Puljen, som er finansieret af Drikkevandsfonden, lyder i år på to millioner kroner og kan ansøges gennem Miljøstyrelsen.

For at blive taget i betragtning til at modtage tilskud er det en betingelse, at den ubenyttede brønd eller boring til indvinding af grundvand ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Er du i tvivl om, hvorvidt din brønd eller boring ligger inden for et af disse områder, kan du se det ved at tilgå puljens MiljøGIS.

 

Nye barselsregler skaber tvivl om ansættelseskontrakter

Siden den 1. juli har de nye barselsregler, som blandt andet øremærker 11 ugers barsel til hver forælder, været gældende. Det fører, ifølge Patriotisk Selskab, til mange henvendelser fra rådgivningsvirksomhedens medlemmer, som er i tvivl om, hvorvidt de på foranledning af de nye barselsregler skal have udarbejdet nye ansættelseskontrakter.

I mange tilfælde vil svaret være nej, lyder svaret fra Patriotisk Selskab.

Om der er behov for at opdatere en kontrakt eller ej, afhænger af dens ordlyd. Hvis der for eksempel henvises til »gældende lovgivning«, er der ingen grund til at udarbejde en ny kontrakt. Er der derimod henvisninger til specifikke paragraffer, kan der være brug for en gennemgang og opdatering af den. Det forklarer Patriotisk Selskab nærmere i en meddelelse på deres hjemmeside, hvor man også kan læse mere om de nye barselsregler.

 

 

Læs også