Noter Syd Uge 40

Udbrud af vestnilfeber hos heste i Tyskland

Tyskland har rapporteret tre udbrud af vestnilfeber (WNF) hos heste i tre forskellige regioner. Siden sæsonstart i juni måned har der været i alt 20 rapporter om WNF i fugle, alle i det østlige Tyskland. Det oplyses i Velas FlexNyt.

Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede risiko for smitte med WNF til danske hestebesætninger som følge af udbruddene i Tyskland er meget lav.

For at opretholde det lave risikoniveau for overførsel af smitte til danske hestebesætninger anbefaler Fødevarestyrelsen følgende til hesteejere: Vær opmærksom på risikoen for smitte med WNF under rejser, orienter dig om tilfælde af WNF i området din hest skal besøge, drøft behovet for forebyggelse ved vaccination af hesten mod WNF med din praktiserende dyrlæge og sørg for myggebeskyttelse til hest og mennesker under opholdet.

Det oplyses endvidere, at Fødevarestyrelsen følger situationen i Tyskland og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen.

 

Ny portal gør det nemmere at købe bæredygtigt

Nu bliver det nemmere for offentlige indkøbere på tværs af staten, kommuner og regioner at tænke ansvarligt og grønt, når de skal lave udbud og indkøbsaftaler. Det meddeler Miljøstyrelsen.

Portalen www.denansvarligeindkøber.dk samler alt indhold fra de to eksisterende sider, csr-indkob.dk og ansvarligeindkøb.dk, på en samlet platform, og gør det dermed enkelt at skabe overblik over bæredygtige indkøb.

Med den nye portal er det nu blevet let at finde de miljømæssige og sociale krav, samt krav om samfundsansvar i den produktkategori, som et pågældende udbud handler om. Samtidig er der værktøjer, inspiration og viden, som knytter sig til de enkelte produktkategorier, og det er nemt at kopiere kriterier og tekster over i egne arbejdsdokumenter.

 

Kender du bedriftens klimaaftryk?

Som landmand møder du stigende krav til lavere klimaaftryk – og det, at du kan levere et klimaaftryk på din bedrift, og vise, hvordan du kan reducere det, bliver snart en forudsætning for, at du kan drive landbrug fremadrettet.

Men hvor skal du sætte ind? Ifølge det seneste Velas FlexNyt kan du med ESGreen Tool beregne din drivhusgasudledning og få en aktuel status på dit klimaaftryk på bedriftsniveau.

Værktøjet beregner samtidig effekten af mulige klimatiltag og med afsæt i den seneste forskning får du viden til at vælge de mest effektive tiltag.

Ifølge nyhedsbrevet er ESGreen Tool gratis i 2022, hvis du deltager i enten en klimadag eller gennemfører et onlinekursus. Ellers vil det årlige abonnement være ca. 1.500-2.000 kr., afhængigt af hvor mange produktionsformer, der er på bedriften.

Onlinekurset kan du tage, når du vil og du kan komme godt i gang med det samme.

Læs mere om kurset på landbrugsinfo.dk.

 

Mælkeproduktionen har det godt

2021 var et godt år for landets mælkeproducenter. 2022 bliver endnu bedre. 2023 bliver også godt, men nok nærmere på niveau med 2021.

Sådan lyder den hurtige prognose fra virksomhedsøkonomerne Bent Sørensen og Jakob Ellegaard fra LandboSyd.

- Hovedårsagen til, at mælkeproduktionen i Danmark har det så godt lige pt., skyldes den ene faktor, at der det sidste års tid er produceret 1 kg mælk mindre, end der efterspørges. Noget, der har været mælkeproducentens ønskescenarie de seneste 25 år, forklarer Jakob Ellegaard og tilføjer, at man de samme 25 år har kunnet købe en halvanden liters danskvand eller cola for op til 15 kroner i supermarkedet.

Stigende priser på stort set alle inputfaktorer vil dog lægge et anseeligt beslag på den højere mælkepris.

- Tidligere år har vi set dækningsbidrag på 1,05-1,25 kr. pr. kg EKM i gennemsnit. I 2021 var vi nærmere de 1,45 kr. pr. kg EKM, og hvor ender vi i 2022? Måske på 1,70 kr. pr. kg EKM? siger Bent Sørensen blandt andet i en meddelelse på LandboSyds hjemmeside.

 

Ny praksis omkring ansøgning af tilskud til privat skovrejsning

Landbrugsstyrelsen indfører en ny sagsbehandlingspraksis for at sikre, at du hurtigere får meddelt et tilsagn. Det indebærer, at styrelsen alene ser på for eksempel projektets størrelse og ejerskab, men ikke på skovens udformning.

Det oplyser LandboSyd på rådgivningscenterets hjemmeside.

Du skal som ansøger derfor i højere grad selv være opmærksom på, at du tilrettelægger dit projekt, så det lever op til de krav, der stilles til gennemførte projekter.

- Eksempelvis er det vigtigt, at delen om ejerskab er udfyldt korrekt, da det ikke kan rettes efterfølgende, påpeger rådgiverne fra LandboSyd.

Landbrugsstyrelsens mål er, at du har modtaget afgørelse på din ansøgning til skovrejsning inden plantningssæsonen i 2023. 

 

Læs også