Foreninger opløser legater

De to foreninger, Fjordland og Familielandbruget Midtjylland, har opløst følgende seks legater:

Inger og Jens Peter Støjbergs legat, A/S Andr. Andersens jubilæumslegat, A/S Salling Banks jubilæumslegat, Skive Andelsslagteris jubilæumslegat, Skiveegnens Kalk- og mergelselskabs legat og Salling Landboforenings legater.

Årsagen er, at de ikke længere giver tilstrækkeligt afkast til årlige uddelinger.

Opløsningen betyder, at landbrugsskolerne Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole hver modtager et beløb på 96.403,28 kroner.

- Det er helt i tråd med legaternes formål om at støtte skoleophold i forbindelse med landbrugsuddannelsen, lyder det fra Fjordland og Familielandbruget Midtjylland i en pressemeddelelse.

De to lokale landbrugsskoler blev også tilgodeset, da 1.847.279,40 kroner fra Viggo Kristensens Fond blev fordelt ved fondens opløsning i 2020.

De to landbrugsskoler har endnu ikke besluttet, hvordan midlerne skal bruges.

Læs også