Positiv udvikling af tvangsauktioner fortsætter

De senere år er der blevet længere og længere mellem tvangsauktionerne i landbruget. I 2021 registrerede Danmarks Statistik 50 tvangsauktioner, men i  år kan den rekord blive undergået, så at sige. 

Således er der blot blevet registreret 33 tvangsauktioner i de første ti måneder af 2022, og dermed er der mulighed for en ny positiv bundrekord på området. 

Dermed fortsætter den tendens, der har været på området siden 2017, hvor der var 131 tvangsauktioner af landbrugsejendomme. 

I det hele taget er der blevet færre tvangsauktioner de senere år, blandt andet også fordi der er blevet færre landbrug. Men det nuværende niveau er det laveste, siden helt tilbage i 2007, før finanskrisen, hvor der blot var 38 tvangsauktioner hele året. 

Til sammenligning var der i 2012 244 tvangsauktioner, mens der i 2013 var 195.

Læs også