Store stigninger i forsikringspræmierne – hvad gør man?

Det er blevet dyrere for forsikringsselskaberne at erstatte skader, og det har medført stigende forsikringspræmier. Måske er det tid til at skifte forsikringsselskab?

Flere oplever stigende forsikringspræmier, og det kan være en god idé til at gennemgå forsikringerne. Foto: Colourbox

Det er ikke kun gas, el og fødevarer, der stiger voldsomt i pris. Mange landmænd må også gnide øjnene en ekstra gang, når de får brev fra deres forsikringsselskab, hvor nogle oplever præmiestigninger på helt op til 40 procent.

Så store præmiestigninger er langt ud over den normale indeksregulering. Forsikringsbetingelserne sætter grænser for, hvor meget forsikringspræmien kan stige, uden at kunden skal løses fra sin aftale med forsikringsselskabet.

Grænserne er forskellige offentlige indeks, som udgives af Danmarks Statistik. Det kan være lønindeks for den private sektor, byggeomkostningsindeks og indeks for forskellige afgrødetyper.

- I år er flere af de indeks steget væsentligt mere, end vi har været vant til. Således er byggeomkostningsindekset steget med næsten 10 procent, fortæller Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

- Det betyder, tilføjer han, at det bliver tilsvarende dyrere for forsikringsselskaberne at erstatte skaderne og derfor kan de hæve forsikringspræmierne i forhold til de indeks, der fremgår af deres forsikringsbetingelser.

Kort frist

Finder forsikringsselskaberne anledning til at hæve præmierne mere end indekset, skal det varsles for kunderne senest én måned inden ændringsdatoen. Kunden kan herefter vælge at opsige sin forsikring til ændringsdatoen og flytte forsikringerne til et andet forsikringsselskab. Det gælder også selvom der er indgået en flerårig aftale med forsikringsselskabet.

- For et produktionslandbrug er en måneds frist meget kort tid til at indhente tilbud fra et eller flere forsikringsselskaber. Særligt når forsikringsselskaberne – som i år – varsler præmieforhøjelser til en meget stor del af deres kunder. Så får selskabernes assurandører meget travlt og kan vanskeligt nå at afgive og forhandle tilbud inden for fristen, siger Peter Quitzau og fortsætter:

- Er man midt i en flerårig aftale med forsikringsselskabet, kan det være en løsning at ændre den til en et-årig aftale. Det betyder ganske vist, at den rabat, man har fået for en flerårig aftale, bortfalder, men det giver god tid til at indhente alternative tilbud.

- Skulle det vise sig, at det nuværende forsikringsselskab trods præmieforhøjelsen fortsat er konkurrencedygtigt, kan aftalen igen ændres til en flerårig aftale og dermed igen få rabatten.

Rent bord

Når der skal indhentes nye tilbud, er det ifølge Peter Quitzau vigtigt at lave et ordentligt udbudsmateriale, der beskriver hvordan de forskellige risici ønskes forsikret.

- Det kan være risikabelt blot at udlevere de bestående forsikringspolicer og sige, at det skal være som dem. Der kan være fejl i policerne, der kan være risici, der bør forsikres, men som ikke er det og der kan være bedre måder at forsikre på, forklarer Peter Quitzau og uddyber:

- Derfor skal anledningen bruges til at gøre rent bord og starte på en frisk. Det kræver, at landmanden beskriver detaljeret, hvad der skal forsikres og hvordan. Når forsikringsselskaberne afgiver tilbud ud fra det samme grundlag, bliver det nemmere at sammenligne dem.

- Der kan være fejl i policerne, der kan være risici, der bør forsikres, men som ikke er det og der kan være bedre måder at forsikre på.

Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S

Når tilbuddene modtages, skal der laves en detaljeret sammenligning for også her gælder det, at »djævlen ligger i detaljen«, som Peter Quitzau udtrykker det.

- En glemt maskinkasko, en sumforsikret bygning, der før var forsikret til nyværdi og andre forskelle kan først og fremmest betyde en forringet dækning, men også en tilsyneladende konkurrencedygtig præmie på et forkert grundlag, påpeger han.

Kundens rådgiver

Det er de færreste landmænd, der til dagligt sidder med næsen begravet i forsikringspolicer og betingelser. Faktisk er det oftest først, når der bliver brug for forsikringen på grund af en skade, at det skærper interessen.

- Synes man, det er for bøvlet selv at stå for udbuddet af forsikringerne, er der hjælp at hente ved at samarbejde med en forsikringsmægler med forstand på landbrugets forhold og forsikringer, oplyser Peter Quitzau og tilføjer:

- Forsikringsmægleren er uafhængig af forsikringsselskaberne og står som kundens rådgiver for udbud af forsikringerne, sammenligning af tilbuddene, forhandling med forsikringsselskaberne og tjek af de nye policer.

Læs også