Sætter lille milliard af til unge landmænd

Unge landmænd kan fra i år få et etableringstilskud på op mod trekvart million kroner.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at den nye landbrugsaftale under EU betyder ændringer i etableringsstøtten fra i år. 

Over de næste fire år er der således afsat 964 millioner kroner fra EU’s landbrugspolitik for i endnu højere grad at løfte unge landbrugeres muligheder for at etablere sig i landbruget. 

Den nye støtteordning for unge, nyetablerede landbrugere bliver en tilsagnsordning, hvor etableringsstøtten bliver udbetalt som et tilskud én gang. For almindelige bedrifter betyder det et samlet tilskud på 745.000 kroner, mens det for deltidslanbdbrug indebærer det halve. 

Den gamle ordning betød, at man fik støtte ud fra arealstørrelse over fem år. Støtteordningen hedder »Etableringsstøtte til unge landbrugere« og kan søges via fællesskemaet. 

Læs også