To sjællandske frøavlere blev hædret

Traditionen tro var der prisuddelingerne på årets avlermøder hos DSV Frø Danmark, der vanen tro kårede årets frøavler både øst og vest for Storebælt, ligesom også årets økologiske frøavler blev kåret.

Martin Lauridsen fra Eg Mosegaard ved Grindsted opnåede prisen som årets frøavler vest for Storebælt, mens det var Ib Arpe fra Tylsbjerggaard ved Valsømagle nord for Ringsted, som opnåede prisen øst for Storebælt.

Det var også en sjællandsk landmand, der blev kåret som årets økologiske frøavler. Den titel gik således til Anders David Jensen fra Tyvelsegaard nær Glumsø.

Årets økologiske frøavler: Anders David Jensen

Anders David Jensen blev årets økologiske frøavler i 2022, da han er den frøavler, som har opnået det højeste økonomiske resultat i kroner pr. hektar. Udvælgelsen sker som følge af resultatet i engrapgræs.

Anders David Jensen omlagde sin bedrift til økologi i 2018. Han driver 470 hektar med hvede, byg, vinterraps, sukkerroer, hestebønner, frøgræs og kløver.

Frøafgrøderne består af engrapgræs, engsvingel, rajsvingel og rødsvingel, hvidkløver og rødkløver.

I sorten Limagie, der er en 2. års mark, er der opnået et udbytte på 1.266 kg pr. hektar normalkvalitet og med et rensesvind på 19,83 procent. Det er hele 30 procent over sortens hidtil bedste resultat. Frøet er afregnet med en fast pris på 50 kroner pr. kg, hvilket giver en bruttoomsætning på 63.286 kroner pr. hektar.

Årets frøavler øst for Storebælt: Ib Arpe

Ib Arpe blev årets frøavler i øst i 2022, hvor han er den frøavler, som har opnået det højeste økonomiske resultat i kroner pr. hektar i engrapgræs.

Ib Arpe er en meget dygtig og engageret frøavler, som har dyrket frø til DSV i en årrække. Han driver cirka 225 hektar med korn, sukkerroer, havefrø og frøgræs. De seneste år har han dyrket rødsvingel og engrapgræs.

I 2022 er der opnået høje udbytter i såvel rødsvingel som engrapgræs, men særlig engrapgræs skiller sig ud. I sorten Zeptor er der opnået et udbytte på 2.086 kg pr. hektar og med et rensesvind på 19,8 procent.

Partiet er helt fri for enårig og alm. rapgræs. Gennemsnittet for sorten er 1.230 kg pr. hektar og med et rensesvind på 22,5 procent. Årets resultat giver en bruttoomsætning på 38.906 kroner pr. hektar ud fra acontobetalingen.

Læs også