Formidling er en vigtig del af den økologiske udvikling

- Den økologiske landmand har ændret sig. De bliver hele tiden dygtigere, nye kommer til – unge der stiller spørgsmål og er meget udviklingsorienterede, fortæller direktøren for det innovationscenter, der blev etableret for de økologiske landbrugere i Danmark den 1. oktober 2021.

Via Innovationscenter for Økologisk Landbrug skal den økologiske landmand have lettere adgang til at blive dygtig og udvikle sig. Det er målet, at det økologiske landbrug skal fordobles inden 2030.

Det er nu snart halvandet år siden, at Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der har til huse i Agro Food Park i Aahus, blev indviet.

Centeret blev etableret som en fusion af den tidligere landbrugsafdeling i Økologisk Landsforening og Seges Økologi Innovation, hvor formålet med centeret er, at det skal være centrum for udviklingen af det økologiske landbrug i Danmark.

LandbrugFyn har sat direktør Kirsten Holst og teamleder for Klima og natur, Julie Cherono Schmidt Henriksen stævne, for at høre mere om, hvad det er innovationscenteret arbejder med og hvad, de kan tilbyde den økologiske landmand.

Målet er mere økologi

- Vi er en selvstændig, nonprofit videns- og forskningsorganisation, der arbejder tværfagligt ud fra de fire globale økologiske principper: Sundhed, kredsløb, retfærdighed og forsigtighed og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, fortæller Kirsten Holst, der påpeger, at opgaven er at fastholde Danmarks position som førende økologiland, hvor det er målet, at det økologiske landbrug skal fordobles inden 2030.

Målgruppen er dermed den økologiske landmand, der via centeret skal have lettere adgang til at blive dygtigere og udvikle sig.

Ifølge Julie Cherono Schmidt Henriksen er de i alt 45 ansatte i huset en samling meget engagerede medarbejdere, hvor hobby, fritid og arbejde for manges vedkommende flyder sammen.

Viden skal udbredes

- Vi har en eventmanager, der sikrer, at vi kommer ud med tingene. Hvis vi skal nå ud til landmanden, er det også vigtigt, at vi får tingene formidlet rigtigt ud og får arrangeret nogle møder helt lokalt, påpeger teamlederen, der understreger, at formidling er en vigtig del af det hele, hvor eksempelvis en markvandring gør tingene relevante.

- Desuden har corona også lært os, at et webinar kan fange travle mennesker, lyder det fra Julie Cherono Schmidt Henriksen og Kirsten Holst tilføjer:

- Vores viden er ikke meget værd, hvis den ikke kommer ud. Vi skal udbrede og udvide viden og forskning.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er ikke et universitet, men centeret har reelt mulighed for at søge de samme projektmidler.

- Vi har et tæt samarbejde med universiteterne. Det samarbejde er helt unikt i Danmark. Det er også derfor, at vi er kommet så langt. Det hele startede med andelsselskaberne. Vi løfter sammen og med centeret her, tror vi på, at vi kan være med til at skabe noget bedre, understreger Kirsten Holst.

Økologien ændres og udvikles

Direktøren gør det også klart, at der de senere år er sket en markant udvikling indenfor den økologiske produktion i Danmark – og i forhold til, hvem den økologisk landmand er.

- Den økologiske landmand har ændret sig. De bliver hele tiden dygtigere, nye kommer til – unge der stiller spørgsmål og er meget udviklingsorienterede, fortæller Kirsten Holst og Julie Cherono Schmidt Henriksen tilføjer:

-Landmændene udfordrer os og sikrer, at vi kommer tæt på virkeligheden. Det er ude hos landmanden, at vi får hånden på kogepladen i forhold til systemet.

Julie Cherono Schmidt Henriksen fortæller videre, at der måske er en tendens til at tænke mere nettooutput – med mindre input og output.

- Det betaler sig ikke altid at binde penge i dyre bygninger og ekstra gødning. Måske ligger balancen et andet sted i produktionen.

Tværfaglig rådgivning

Innovationscenterets rådgivere er delt op i flere teams indenfor klima og natur, husdyr og planter, men ifølge Julie Cherono Schmidt Henriksen forsøger de dog at undgå at hænge fast i de enkelte teams, men i stedet arbejde tværfagligt.

- Natur - gælder også den natur der er udenfor dyrkningsfladen. Vi tror i den økologiske produktion på, at vi bliver bedre, når vi samarbejder med naturen og giver plads til diversitet og fauna, påpeger Kirsten Holst.

Der arbejdes helhedsorienteret og bredt for både at få teori og praksis, dyrkning og natur til at gå op i en højere helhed.

-  Der er stadig mangel på forskning, der undersøger og måler fritgående husdyrssystemers påvirkninger på natur og miljø. Det er en balance mellem reel forskning, og hvordan det foregår i praksis, påpeger Julie Cherono Schmidt Henriksen.

Innovationscenteret er dermed stedet, hvor forskning, løsninger og de praktiske erfaringer udvikles og formidles til den økologiske produktion.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder uafhængigt af særinteresser. Centeret blev etableret 1. oktober 2021 som en fusion af de tidligere landbrugsafdelinger fra Økologisk Landsforening og Seges Økologi Innovation for at samle kræfterne og styrke udviklingen af det økologiske landbrug.

Arbejdsområder

Planteproduktion

● Sorts- og dyrkningsforsøg

● Fokus på afgrøder til både konsum og foder

● Levende, frugtbar jord og recirkulering af næringsstoffer

Husdyrsystemer

● Fodring, management og dyrevelfærd i alle produktionsgrene

Klima

● Viden og værktøjer til at nedsætte landbrugets klimaaftryk

● Selvforsyning med lokalt produceret foder

Biodiversitet

● Planter, dyr og mikroorganismer som del af et cirkulært system

● Fremme af nyttedyr

● Samdyrkning og diversitet i afgrøder

Produktionssystemer

● Udvikling af nye metoder til husdyrhold, f.eks. ko ved kalv og mobile stalde

● Udvikling af nye dyrkningssystemer, f.eks. skovlandbrug, stribedyrkning og regenerativt landbrug

Generationsskifte og omlægning

● Profilering af og faglig viden til unge økologiske landmænd

● Omlægnings- og udviklingstjek til etablerede landmænd

Kilde: Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Læs også