EU udskyder overvejelser om minkforbud

I marts måned nåede en officiel underskriftsindsamling – en såkaldt ECI – for et pelsfrit Europa opbakning fra flere end 1,5 millioner europæere. De støttede et krav om forbud imod pelsdyravl og markedsføring af pelsprodukter fra opdrættede dyr.

EU-Kommissionen har forpligtet sig til at overveje et eventuelt forbud mod pelsfarme og pelsprodukter, der markedsføres i EU. Men Kommissionen har i december forklaret, at det først sker efter en udtalelse fra Efsa, EU's ekspertpanel vedrørende blandt andet dyrevelfærd. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Den udtalelse ligger først klar i løbet af marts 2025, og kommissionen giver derefter sig selv helt indtil marts 2026, før den kommer med et endeligt svar på ECI'en. Udtalelsen skal omhandle mink, ræv, mårhund og chinchilla, da det primært er dem, der holdes i EU.

Pelsdyravl i EU

  • I Europa holdes og aflives 8,6 millioner dyr til pelsproduktion hvert år.

  • 20 medlemsstater har allerede helt eller delvist forbudt pelsdyravl eller gennemført strengere foranstaltninger af hensyn til dyrevelfærd, miljø og folkesundhed. 

  • I Danmark holdes der stadig mink og chinchillaer, hvorimod hold af ræve er forbudt.

​​​​​​​Kilde: Dyrenes Beskyttelse

Læs også