138 millioner til forskning i bedrifters udledninger

Ti nye forskningsprojekter under det såkaldte bedriftsudledningsprogram har fået tildelt samlet 138 millioner kroner. Projekterne skal bidrage til bedre opgørelser af landbrugets drivhusgas- og kvælstofudledninger og være med til at skabe grundlaget for fremtidens regulering.

Hvad udleder en dansk landbrugsbedrift? Det spørgsmål er helt centralt at få besvaret, når vi og andre myndigheder skal udvikle fremtidens klima- og kvælstofregulering af den danske fødevareproduktion og dermed understøtte landbrugets grønne omstilling.

For at skaffe den fornødne viden om bedrifternes udledninger har Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Fødevarestyrelsen, Miljøministeriet og Energistyrelsen tildelt ti forskningsprojekter samlet 138 millioner kroner.

Det er Landbrugsstyrelsen, der har godkendt projekterne på baggrund af en indstilling fra et forskningskyndigt vurderingsudvalg.

- De ti forskningsprojekter giver os en unik mulighed for at få en dybere forståelse af landbrugets udledninger og dermed bedre vilkår for at implementere mere effektive klima- og miljøvenlige praksisser i fremtiden, forklarer Sonja Canger, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Projekter spænder vidt

Projekterne spænder over et bredt felt på tværs af drivhusgasemissioner, ammoniakemissioner og udvaskning af kvælstof, og tæller blandt andet projekter med fokus på forskellige dyrkningspraksisser, udbringning af gylle, vådlagte organiske lavbundsjorde, udegående dyr, m.v.

De ti nye projekter skal sammen med de ni projekter, der i 2022 blev igangsat under bedriftsudledningsprogrammet for i alt 130,7 millioner kroner, alle bidrage med at forbedre vidensgrundlaget for landbrugets klima- og miljøpåvirkning.

- Det er myndighedernes håb og forventning, at resultaterne fra forskningsprojekterne kan bidrage til, at opgørelsen af danske landbrugsbedrifters udledninger af drivhusgasser og udvaskningen af kvælstof bliver langt mere nøjagtig. Det skal sikre, at vi fra myndighedernes side kan understøtte landbrugets grønne omstilling på et oplyst grundlag, så omstillingen kan blive så målrettet og omkostningseffektiv som mulig, fortæller Sonja Canger.

Bredt spænd af forskere

Projektdeltagere under programmet tæller blandt andet forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, samt Seges, Geus og Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Du kan se listen over de ti projekter på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Læs også