Merrild-ros for handling bag ordene

De 338 ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriet om at etablere minivådområder er fire gange så mange som sidste år, hvor 78 søgte.

- Det er godt gået og viser, at der er handling bag ordene, når vi i landbruget indgår en frivillig aftale, siger formanden for Landbrug & Fødevarer.

- De 338 ansøgninger vidner om, at landmænd over hele landet er klar til helt frivilligt at tage jord ud af drift, afbryde drænene fra oplandet og etablere et minivådområde i stedet, så vi som samfund kan få et bedre vandmiljø i fremtiden. Det er virkelig godt gået og viser, at der er handling bag ordene, når vi i landbruget indgår en frivillig aftale. Jeg er stolt over, at så mange landmænd ønsker at tage helt konkret ansvar på fællesskabets vegne, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Betydeligt flere landmænd har vist interesse for at anlægge et minivådområde, men som Martin Merrild minder om, så har mange ikke haft mulighed for at søge, da det kræver helt særlige forhold vedrørende landskabet og den eksisterende dræning.

Læs også