bannerPos

Ny omverdens-analyse sætter fokus på tendenser

For første gang samles de forskellige analyser med tendenser og bevægelser med dansk landbrug som omdrejningspunkt..Arkivfoto
16-10-2020 15:45

Den første omverdens-analyse med dansk landbrug som omdrejningspunkt er en realitet. Den beskriver hvilke tendenser og større bevægelser i samfundet og verden omkring os, der påvirker markedet for fødevarer og dermed afsætning af dansk landbrugs og danske landmænds produkter.

I en ny omverdens-analyse fra Seges Future Farming bliver der kigget på, hvilke tendenser og større bevægelser, der er i samfundet og verden omkring dansk landbrug, og hvordan det påvirker markedet for fødevarer og dermed afsætning af dansk landbrugs og danske landmænds produkter.

- Tendenserne og bevægelserne er allerede beskrevet i både danske og internationale rapporter, undersøgelser og analyser, men for første gang samles disse nu med dansk landbrug som omdrejningspunkt.

Det forklarer Jakob Lave, udviklingschef i Seges Strategi & Vækst.

- Analysen peger på muligheder for vores erhverv, og den peger på, hvilken retning verden bevæger sig i. Det er sammenstillingen af de enkelte elementer, der samlet set giver et bud på, den omverden vores erhverv kommer til at møde – og i nogle tilfælde allerede møder så småt på en del markeder.

Indsigt og debat

Chefkonsulent Søren Bisp, Seges Strategi & Vækst, er hovedforfatteren bag den nye omverdens-analyse.

- Analysen samler nogle store udviklinger på tværs af kloden – så som velstandsstigning i Asien, befolkningsvækst i Afrika og fortsat urbanisering, men også en pandemi som Covid-19 kan have længerevarende indflydelse på vores afsætning, både som en udfordring og som en mulighed.

- Og så er der trends som bæredygtighed, sundhedens mange former og mad på farten. Alt sammen er det med til at påvirke landbrugs- og fødevareerhvervets afsætning de kommende mange år.

Søren Bisp peger på, at analysen kan give indsigt og danne grundlag for debat om erhvervets udvikling.

- Den kan bruges af virksomheder, organisationer og landmænd, som er optaget af deres fremtidige strategi og udviklingsmuligheder. Analysen kan bruges til at teste egne ideer og overvejelser op imod, siger Søren Bisp.

Udvikling

Også direktør for Innovation i Seges, Lisbeth Shooter, peger på, at omverdens-analysen kan bidrage til arbejdet med udviklingen af erhvervet.

- De færreste vil opleve analysen som »breaking news«. Det er jo netop tendenser, som andre også har peget på. Det er for eksempel hele aspektet om den grønne tallerken, ønsket om rene og sunde fødevarer og ønsket om dokumentation i hele kæden.

- Det nye er, at vi samler billedet og ser det med det samlede danske landbrugs- og fødevareerhvervs briller og bruger tendenserne til at rejse spørgsmål og debat, om hvordan vi som erhverv imødekommer udviklingen og griber mulighederne i markedet, siger Lisbeth Shooter.

- I Seges skal vi forstå udviklingen og omsætte den i forhold til, hvad vores landmænd så har brug for af viden og værktøjer på bedriftsniveau.

Uudnyttede muligheder

- Omverdens-analysen skal også være et afsæt for os, landmændene og virksomhederne til at søge nye partnerskaber – også uden for landbruget, siger hun.

- Vi skal for eksempel fortsætte med at udnytte nye teknologiske muligheder i landbruget og hele værdikæden. Her er der kendte, men hos os i landbruget stadig uudnyttede muligheder fra andre erhverv indenfor for eksempel anvendelse af robotter, brug af sensorer og kunstig intelligens, siger Lisbeth Shooter.

mip

Mit forslag til ny landbrugsstøtte står eller falder i denne uge

Landmænd skal ikke straffes økonomisk for at gøre en indsats for miljøet, klimaet eller biodiversiteten, skriver Asger Christensen (S), mens arbejdet i EU med ny landbrugsreform nærmer sig sin afslutning.

Mindre forpagtning til landbruget fremover

En række ministre går nu sammen om i fællesskab at styrke biodiversiteten og hjælpe naturen. I forbindelse vil landbruget også blive inkluderet, hvis det står til Forsvarsminister Trine Bramsen (S) Hun vil nemlig forsøge at få Forsvaret til at forpagte færre af sine naturarealer til landbruget.

Flere lyspunkter, men lidt for meget Shockumentary

Filmen »Kiss the ground« får 3 ud af 5 stjerner for at behandle noget så usexet som jord, men de faglige budskaber skal I kære læsere/Netflix-seere tage med et stort gran salt.

Planteformand vil have frøavlere undtaget kommende ammoniakkrav

Fagligheden fordufter fuldstændig, hvis regeringen for at mindske ammoniakudledningen yderligere vælger at indføre forbud mod udbringning af husdyrgødning efter 1. september på frøgræs, mener L&F’s planteformand, Torben Hansen.

God høstfremgang i USA - men høstpresset udebliver

Det går langt bedre end forventet med hensyn til at høste majs i USA. Høsten med sojabønner går også ud over stepperne. Men det normale høstpres på afgrødepriserne er alligevel udeblevet i år. Forklaringen på at høstpresset i år er udeblevet, skal vi finde i en eksplosiv kinesisk efterspørgsel efter blandt andet amerikansk majs og amerikanske sojabønner.
Side 1 af 1950 (38997 artikler)Prev1234567194819491950Next