Økologer har grønne ønsker til ny minister

Økologisk Landsforening hilser Jakob Ellemann-Jensen velkommen som ny miljø- og fødevareminister og afleverer ønsker til hvilke sager, der bør stå øverst på ministerens to-do liste. 2018 bliver et vigtigt år for udvikling af ny politik for EU’s landbrugsmidler, landbrugets klimaindsats og udvikling af dansk økologi.

De økologiske landmænd, virksomheder, professionelle køkkener og borgere i Økologisk Landsforening hilser den nye miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen velkommen. Foreningen peger på flere politiske områder, hvor den nye minister allerede i år kan gøre en forskel for landbrug, klima, miljø og økologi.
- Vi kender Jakob Ellemann-Jensen som en seriøs problemknuser og brobygger, som sikkert er bevidst om, at danskerne ønsker mere fart på den grønne omstilling i landbruget. Vi glæder os til et samarbejde. En aktiv økologipolitik skal skabe ny viden, nye løsninger og nye markeder for økologi til gavn for miljøet, landbruget og samfundet, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, og tilføjer:
- Jakob Ellemann-Jensen får også enestående muligheder for at skabe en grøn omstilling via beslutninger om EU’s landbrugspolitik og den danske klimastrategi for landbruget.
 

Tak til Esben Lunde Larsen

- Vi takker afgående minister Esben Lunde Larsen for et godt samarbejde, der har gavnet økologi, og vi håber, at det gode samarbejde kan fortsætte med den nye minister. Vi håber også, at Esben Lundes øje for vigtigheden af dagligdagen hos landmænd - også de økologiske landmænd - fastholdes hos den nye minister. Forenklinger i bureaukrati og regulering er noget af det, der gør, at alle landmænd kan fokusere på udvikling, og man skal huske økologers anderledes landbrug, når man laver regulering, siger Per Kølster.
 

Behov for investering i økologi

Per Kølster peger på, at mens den nuværende regering har sikret midler til omlægning af nye arealer til økologi, så er ressourcer til forskning, uddannelse, faglig udvikling i økologisk landbrug og udvikling af nye markeder for økologi halveret de senere år.
- Det er vores håb, at den kommende minister vil gå i front for en investering i forskning, uddannelse, udvikling af nye løsninger i økologi og en markedsfremme-indsats, der udnytter de muligheder, der ligger i global vækst i økologisalg. Danskerne ønsker mere økologi. En visionær økologipolitik er afgørende for både mere økologi og en økologi, der udvikler nye løsninger på klima, natur og en bæredygtig ressourceudnyttelse, siger Per Kølster.
Foreningen ser især den kommende reform af EU’s landbrugspolitik og regeringens udspil efter sommerferien, der sætter retning for klimaindsatsen i landbruget, som to af de helt centrale opgaver, hvor den nye minister kan gøre en forskel for grøn omstilling og mere økologi.
Jakob Ellemann-Jensen får en vigtig rolle i at sikre en EU-landbrugspolitik, der i højere grad fremmer den grønne omstilling. En mere passiv støtte til landbrugsarealer skal omdannes, så EU støtter landmænds indsats for klima, natur, dyrevelfærd samt liv og jobs i landdistrikterne. Det vil de danske landmænd kunne drage nytte af, og det vil øge den offentlige opbakning til EU’s politik, når det giver afkast for samfundet.
Også landbrugets rolle i klimaindsatsen er afgørende.
- Landbruget kan i højere grad bidrage til klimaindsatsen og sikring af vores planet for fremtiden. Gøres det rigtig - via incitamenter til landmænd, og at landmænd selv kan tilrettelægge, hvordan de når klimamål -  kan Danmark går foran også på dette område, uden at det påvirker landbrugets konkurrencedygtighed negativt, siger Per Kølster.

Læs også