bannerPos

Priserne på danske fødevarer er de højeste i EU

27-06-2019 16:56

Danske fødevarer er 30 procent dyrere end gennemsnittet i EU. Særligt brød og kornprodukter skiller sig ud, skriver Ritzau.

Nyhedstjenesten har kigget i en opgørelse fra Danmarks Statistik, der viser, at Danmark er det dyreste på føde- og drikkevarer – minus alkohol – blandt de 28 lande i EU.

Årsagen til den danske førsteplads er, forklarer Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den liberale tænketank Cepos, landets høje velstandsniveau, der presser lønninger og dermed priserne op.

- Desuden har vi en relativt høj moms, der også øger priserne, skriver han i en kommentar til Ritzau.

Tager vi uden for EU, bliver Danmark slået af landene Schweiz, Norge og Island.

- De tre landes fødevarepriser ligger henholdsvis 65, 61 og 50 procent over gennemsnittet i EU, skriver Ritzau.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next