Medie: Nye tal peger på, at landbruget kan komme nærmere CO2-mål

I slutningen af april offentliggøres nye tal fra Københavns Universitet, der estimerer skovenes CO2-optag. Og ifølge TV 2, så peger tallene på, at de danske skove vil optage mere CO2 i 2030 end hidtil troet, hvilket kan få stor betydning for forhandlingerne om en CO2-afgift på landbruget.

TV 2 erfarer, at de tal fra Københavns Universitet vil vise, at danske skove i 2030 vil optage over en million tons CO2 mere end tidligere antaget.

Tallene er endnu ikke offentliggjort, og Københavns Universitet vil heller ikke bekræfte tallene overfor mediet.

De nye tal vil kunne få betydning for den måske kommende CO2-afgift på landbruget og vil kunne bruges i det politiske spil og de kommende forhandlinger.

Skovene og landbruget hører nemlig under samme kategori i klimaregnskabet, og derfor kan de nye tal potentielt reducere landbrugets behov for CO2-reduktioner frem mod 2030 og påvirke diskussioner om en kommende CO2-afgift for landbruget.

De nye tal skyldes ifølge TV 2 en revideret opgørelsesmetode, der tager højde for senere træfældning og hurtigere trævækst end tidligere antaget.

Opmuntrende men usikkert

Selvom de nye tal er opmuntrende, påpeger eksperter usikkerheden i skøn over skovens CO2-optag. Det har længe været debatteret, hvor meget CO2, en skov binder i sin levetid.

TV 2 har talt med Thomas Nord-Larsen, der er seniorforsker ved Københavns Universitet. Han understreger, at selvom skøn kan give et estimat, så er det altid særdeles usikkert at forudsige fremtidens CO2-optag, og at mange faktorer kan spille ind.

Eksempelvis vil en ny orkan, som den der ramte i 1999, kunne medføre en masse væltede træer og et øget CO2-udslip.Derudover kommer der også nye tal senere i år eller næste år i forhold til udledningen fra lavbundsjorde, hvilket igen gør tallene fra landbruget usikkert.

Ifølge Erik Tang, seniorkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling, er det i første omgang positivt for klimaet, at træerne optager mere CO2. Men han påpeger, at den endelige klimaeffekt afhænger af, hvordan træerne i skovene anvendes. Hvis det fortsætter som nu, hvor størstedelen af det danske træ anvendes til energiproduktion, vil den bundne CO2 i træerne blot blive frigivet senere, skriver TV 2.

Læs også