Skeptisk over for EU-klimapakke

Det er uforståeligt, hvis Danmark skal til at lave nogle meget dyre reduktioner, mens konkurrenter slipper af sted uden at foretage de billige, lyder reaktionen på EU-Kommissionens nye klimaplan fra klimadirektør i Landbrug & Fødevarer.

Det er beklageligt, at der for den ikke-kvotebelagte sektor ikke ændres på byrdefordelingen mellem landene, så vores konkurrenter i EU får stillet større krav til deres reduktioner, siger Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer.

Onsdag kom EU-Kommissionen med en gigantisk klimaplan, der skal skabe grundlaget for at nå 2030-målet om mindst 55 procents reduktion i klimaudledningerne.  

Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, er skeptisk over for, om planen tager nok højde for vækst og beskæftigelse.

- For L&F har det været vigtigt, at man ikke straffer de lande, der som Danmark er kommet længst med den grønne omstilling. Det er tvingende nødvendigt, at man får de andre medlemslande bedre med. Det er derfor beklageligt, at der for den ikke-kvotebelagte sektor ikke ændres på byrdefordelingen mellem landene, så vores konkurrenter i EU får stillet større krav til deres reduktioner, siger han, og tilføjer:

- Det er uforståeligt, at reduktionsmålene fortsat kan variere (imellem landene, red.) fra 40 procent og helt ned til 0 procent, som man ser i flere lande. Det gør, at vi i Danmark skal til at lave nogle meget dyre reduktioner, mens konkurrenter slipper af sted uden at foretage de billige.

Ikke godt nok

Niels Peter Nørring understreger, at han er »meget tilfreds« med, at EU i foråret hævede sine ambitioner på klimaområdet, og det fælles reduktionsmål til 55 procent i 2030.

- Men det er helt afgørende, at den grønne omstilling går hånd i hånd med vækst og beskæftigelse – og ikke sker på bekostning af det. Det leverer udspillet desværre ikke på, siger han..

  • EU-landene har et mål om klimaneutralitet i 2050 og en reduktion i klimaudledningerne på 55 procent i 2030
  • EU-Kommissionen er nu kommet med en stor klimaplan, der giver et bud på, hvad der skal til for at nå målet i 2030, og hvem der skal betale
  • Pakken skal nu forhandles af EU-landene og i EU-parlamentet

 

Læs også