Klimadag: Fokus på krav om ny bæredygtig tankegang

Fremover skal der ikke kun tænkes i økonomiske planer, men også i klima og bæredygtighed, inden turen går i banken i håb om et lån.

Godt 30 interesserede havde fundet vej til Velas’ mødelokale, da Centrovice i fællesskab med Seges Innovation inviterede til Klimadag.

Og især to emner fik stor fokus: Seges Innovations nyudviklede klimaværktøj ESGreen Tool, hvor beregningssikkerheden blev betvivlet samt kravene fra den finansielle sektor om bæredygtighed.

Ikke noget der forsvinder

- Det her er ikke så slemt og kompliceret, som man tænker, indledte tovholder Anders Søgaard fra Seges.

- Tager man det bedste i godt landmandskab og putter klimaoverskrifter på det, så er vi et godt stykke af vejen, lovede han og understregede, at kravet om klimafokus og bæredygtighed ikke er begreber og krav, der forsvinder.

- Til næste år bliver det en del af virkeligheden i den finansielle virkelighed. Bliver det en del af finansieringsselskabernes virkelighed, bliver det helt sikkert også en del af jeres virkelighed.

- Skal vi kunne overbevise samfundet og vores politikere om, at vi er på vej, så skal vi kunne vise noget konkret. Her håber jeg, at det nyudviklede klimaværktøj ESGreen Tool kan vise, hvad det er der flytter noget på den enkelte bedrift. Hvor er det, indsatsen batter? påpegede tovholderen og gav ordet til Lars Holm, centerdirektør inden for landbrug hos Nykredit.

 

Den finansielle sektor vil samarbejde

- Landbruget fylder cirka 26 procent af vores udlån i vores balance, så det er vigtigt for os at være del af landbrugets vej mod klima-og bæredygtighed, indledte landbrugsdirektøren sit indlæg om »Fokus på klima og bæredygtighed i den finansielle sektor«.

- Vi er blevet forpligtiget til at skulle levere data på, hvor meget vores udlån udleder af CO2. Det er derfor blevet vigtigt for os, at vi finder nogle valide data. I dag slår vi op i Danmarks Statistik. Hvis nu vi måler det mere præcist, kan det være, at det bliver et andet tal.

- Det er højaktuelt for os, at vi kan levere og rapportere og jo mere præcist jo bedre, understregede centerdirektøren og påpegede, at danske landmænd er sindssygt dygtige til at levere et kg kød med den laveste klimabelastning i verden.

- Det er der ingen grund til at gå og gemme på.

Begrænser lånemuligheder

Lars Holm fastslog, at det kan begrænse lånemuligheder, hvis ikke man vil levere data.

- Vi må forvente, at det her over tid vil kunne give begrænsende muligheder. Derfor bliver vi nødt til at være foran. Og jo mere vi kan lave sammen med jer, jo bedre bliver det.

- Noget af det her handler jo bare om, at I fortsætter med meget af det, I allerede gør. Det kan sagtens være, at den bæredygtige omstilling understøtter eksempelvis dyrevelværd. Det ene behøver ikke altid at udelukke det andet.

- Og så skal vi selvfølgelig ikke investeres os ihjel. Der skal også være økonomi i de tiltag, vi foretager.

Beslutningskraft på egen bane

Lars Holm påpegede, at der blandt andet fra europæisk hold er interessenter, der har en mening om, hvordan både den finansielle sektor og landbruget skal agere.

- Vi vil meget gerne holde beslutningskraften på egen bane, lød det fra centerdirektøren.

Han understregede, at det handler om at få noget, der er målbart.

- I skal have alt det, I har inde i jeres hoveder fældet ned på papir. Vi skal kommunikere alt det gode, I allerede gør ud. Det højner også lokalområdet og naboskabet. Vi skal have gjort naboer stolte af det her store landbrug, der ligger i nærområdet, fordi det er tydeligt, at der bliver gjort noget for miljøet.

- Så prioriter det, der flytter noget. Få gjort noget ved det. Fokus! sagde Lars Holm.

- De bedste strategiplaner er ikke dem, der ligger nede i skuffen. Få dem kommunikeret ud.

Grøn, gul eller rød

Den finansielle sektor skal allerede fra 2023 rapportere på klima og bæredygtighed.

- For jer der er kunder hos os allerede, har vi stillet spørgsmål, så vi ved, hvad I allerede gør, og givet jer en score, der er grøn, gul eller rød.

- Inden for et år eller to begynder vi at skulle indlevere konkrete data.

- Næste år vil vi fortsat rapportere ud fra noget statistik. Vi har ikke værktøjer til at kunne gøre andet sikkert nok endnu, fastslog Lars Holm og henledte opmærksomheden på, at vurderingen på bæredygtighed (ESG, red.) også indbefatter S og G, med fokus på sociale forhold og god virksomhedsledelse.

- Der har I formentlig allerede en del ting, som I gør. Blandt andet kan det at have ansatte i flexjobsordningen være et punkt, sagde Lars Holm.

Afgift er det samme som ekspropriering

Tilbage til E’et, der med fokus på klimabelastning fylder langt mest i bevidstheden hos deltagerne, fremhævede formand for Centrovice Torben Povlsen problemstillingen omkring, hvis landbruget pålægges en CO2 afgift.

- Det er rigtigt svært at lave beregninger på de biologiske processer. Når vi bliver ramt af CO2 afgifter, håber jeg, at det kun bliver inden for de områder, hvor vi kan styre det. De biologiske processer er ikke et af dem.

- Kommer der afgifter, som der barsles med, så slår det os ihjel.

Lars Holm fra Nykredit er enig.

- Det er forfærdeligt at tænke på. Det er næsten en ekspropriering af erhvervet, hvis det sker. Vores udlån til det her segment vil dale kraftigt. Det er en enorm nedskrivning. Derfor bruger vi også mange kræfter på at påvirke. Vi stemmer i sammen med jer, at det kan vi ikke tåle. Det skal landes et sted, hvor I kan være med. For de kommer kravene. Det er en dagsorden, vi skal levere ind på.

 

Værktøj kan ikke bruges til afgift

Martin Øvli Kristensen fra Seges Innovation, der er en af kræfterne bag ESGreen Tool fastslår, at usikkerhedsprocenten er høj.

- Værktøjet er ikke beregnet til at lave CO2 afgift på i dag. Det har vi meldt ud til politikerne.

- Værktøjet skal benyttes til at give landmanden en indikator af, hvordan han kan flytte sig. Jeg ser det ikke som et dokumentationsværktøj. Det er mere et beregningsværktøj til at se fremtidsideer, understregede han og fortsatte:

- Det er det bedste bud, vi har. Der er usikkerheder, men man kan holde sig op imod de forskellige tiltag. Hvordan kan jeg blive bedre? Det er det fokus, værktøjet skal have. Det skal ikke bruges til noget, det ikke kan.

Læs også