DMI justerer tørkeindeks

DMI har relanceret tørkeindekset, der op til den nye sæson har fået et serviceeftersyn. Det skyldes, at indekset har vist sig ikke at være retvisende nok tidligere.

Der vil i nogle perioder være større eller mindre forskelle mellem det nye og det gamle Tørkeindeks, siger klimatolog Mikael Scharling. Foto: DMI

Tørkeindeks, der giver et overblik over tørkeforholdene i Danmark, er tilbage. Tørkeindekset har været fejlmeldt, da det har overestimeret tørkeniveauet i Danmark, særligt i forårsperioden 2019–2023, mens det om vinteren har været marginalt lavere. Det skriver DMI i en pressemeddelelse.

– Vi er rigtig ærgerlige over, at vi i en periodehar vist et skævt billede af niveauet for tørke i Danmark. Vi blev opmærksomme på, at fejlen var større end tidligere antaget i sidste uge – og derfor fejlmeldte vi Tørkeindeksetmed det samme. Vi har nu fundet frem til en alternativ løsning, så borgerne kan få et overblik over, hvor der er tørt i Danmark, siger afdelingschef i Politik, Strategi og Kommunikation, Frej Sorento Dichmann.

For højt indeks

DMI er under kvalitetssikring af Tørkeindeks blevet opmærksom på, at fordampningspotentialet estimeres for højt, hvilket betyder, at værdierne i Tørkeindeks stiger for hurtigt. Og da indekset regner videre på gårsdagens resultater, akkumulerer fejlen sig dag for dag.

I perioden med fejl fra 2019 indtil modellen blev taget ud af drift i maj 2023, viste Tørkeindeks i tørkesæsonen, der varer fra marts til oktober, i gennemsnit cirka 1,3 indekspoint højere, end det burde.

- En tilfredsstillende løsning

Gennemsnitstallet dækker dog over store variationer hen over sæsonen. Den højeste afvigelse ses i 2023, hvor Tørkeindeks 10. maj viste over fireindeksværdier for højt. Selvom fejlkilden ikke er endeligt identificeret, er den dog begrænset til det datainput, der føder ind i den avancerede model, der ligger under DMI’s Tørkeindeks, og som bruger Penmans formel til beregning af fordampning. Som følge heraf er denne formel skiftet ud med Makkink-formlen, der medtager lidt færre parametre i sine beregninger.

DMI’s klimatologer har sammenlignet daglige landstal for årene 2015 til og med 2018 fra det gamle og det nye indeks. I gennemsnit viser det nye Makkink-baserede Tørkeindeks 0,5 indekspoint højere end det gamle i tørkesæsonen fra marts til og med oktober.

- Løsningen med et Tørkeindeks baseret på Makkink-formlen er tilfredsstillende, der vil dog i nogle perioder være større eller mindre forskelle mellem det nye og det gamle Tørkeindeks; derfor er planen også, at vi på sigt skal tilbage til det Penmanbaserede Tørkeindeks, da det rummer flere parametre, siger klimatolog Mikael Scharling.

Læs også