Forskere: Grønne områder i byer forværrer klimaproblemet

Et studium viser, at grønne områder i byerne udleder væsentlige mængder drivhusgas, og dermed er med til at forværre klimaforandringerne. Ifølge forskere fra blandt andet Aarhus Universitet kan udledningerne med de rette tiltag mindskes.

I takt med, at folk verden over flytter fra land til by, forværres klimaudfordringen, fordi naturlige økosystemer bliver omdannet til bylandskaber domineret af boligområder med anlagte grønne områder – parker eller græsplæner.

Et studium afslører således, at de grønne områder i byerne ikke alene er kilder til drivhusgasudledninger, men at intensiteten af udledningerne også stiger, fordi jordens processer ændrer sig, når der bygges og anlægges grønne områder.

- Vores resultater antyder, at byudvikling i betydelig grad påvirker jordens processer og dermed fører til øgede udledninger af lattergas og reduceret optagelse af methan af jorden, siger Klaus Butterbach-Bahl, professor og leder af Pioneer Center Land-Craft ved Aarhus Universitet, ifølge DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs hjemmeside.

Ifølge professoren viser undersøgelsen, at byens grønne områder er hotspots for udledning af drivhusgasser, og det viser sig, at transformationen af naturlige landskaber til intensivt forvaltede grønne områder intensiverer disse effekter.

Naturbaserede løsninger

Forskerne har fremhævet nogle vigtige resultater. For det første viser deres undersøgelser, at jordbunden i byområder udleder betydeligt mere lattergas sammenlignet med jorden i landområder. Dette skyldes hovedsageligt en øget mængde kvælstof, der deponeres i jorden, og kemiske forbindelser fra fossile brændstoffer, der frigives.

For det andet viser forskningen, at når naturlige økosystemer omdannes til byområder, mister jorden sin evne til effektivt at absorbere methan. Dette resulterer i højere koncentrationer af methan i atmosfæren.

- De ting, vi har opdaget, har store konsekvenser. Fordi flere og flere mennesker bor i byer over hele verden, er det vigtigt, at vi bygger byerne på en måde, der ikke skader naturen. Vi skal passe bedre på de grønne områder i byerne, som græsplæner. Vi skal ikke bruge for meget gødning, og vi bør lave små haver og landbrug i byen for at erstatte det landbrugsjord, vi mister. Vi bør også plante flere træer i byerne, fordi de kan hjælpe med at fange den dårlige luft og gøre den bedre. Ved at gøre disse ting med naturen kan vi fange farlige gasser, reducere dem og gøre byerne stærkere mod problemer, siger Klaus Butterbach-Bahl.

Cirka fire procent af verdens areal er omdannet til byer, og halvdelen af verdens befolkning bor i byområder.

- De ting, vi har opdaget, har store konsekvenser

Klaus Butterbach-Bahl, professor, Aarhus Universitet


Læs også