Vognmand René Spang Jørgensen: - Det er klimaet, der er omdrejningspunktet, for det jeg gør og siger

Han er uenig i den måde, klimaudfordringen håndteres i Danmark, og det er af hensyn til fremtidige generationer, at han protesterer imod det. Manden er René Spang Jørgensen, vognmanden, som i sommer forsøgte at skabe opmærksomhed ved at stoppe trafikken med 40 ton kartofler.

Foto: Tor Birk Trads René Spang Jørgensen finder et af de skilte frem, der blev brugt i sommer, da vognmænd proteserede over en ny afgift på de store lastbiler. Foto: Tor Birk Trads

Den 1. juni i år læssede vognmand René Spang Jørgensen omkring 40 ton kartofler af på Storebæltsbroen.

Han fortæller, at det ikke på nogen måde var noget han gjorde for sjov, men det en aktion han udførte netop denne dag i et forsøg på at for at opnå opmærksomhed helt ind i Folketinget, hvor der var lagt op til, at de netop denne dag skulle vedtages en afgift for lastbiler over 12 ton på 1-2 kroner pr. kilometer på de danske veje.

Begivenheden var noget, der både fik store økonomiske og private konsekvenser for ham i form af 42 dages fængsel, fratagelse af kørekortet, konfiskering af en lastbil og meget, meget mere.

- Men jeg gjorde det i et forsøg på at råbe politikerne op, lyder det fra René Spang Jørgensen, der mener, at den kurs, Danmark har i klimapolitikken, er helt gal.

Af hensyn til fremtidige generationer

- Jeg gør ikke det her for min egen skyld, for det var nemmere at lade være, men jeg gør det jo for dine og mine børn, for fremtidens generationer, påpeger han.

Vognmanden sætter spørgsmålstegn ved, om der er et klimaproblem, men hvis der er, så mener han, at danske politikere griber det an på den forkerte måde:

- Men lad os nu sige, at vi har et klimaproblem, skulle vi så ikke tage at gribe det fornuftigt an i stedet for bare at putte nogle penge ned i en kasse og så sige, at nu har vi gjort noget for klimaet?

- Jeg gør ikke det her for min egen skyld, for det var nemmere at lade være, men jeg gør det jo for dine og mine børn, for fremtidens generationer

Vognmand René Spang Jørgensen

- Man lægger afgifter på, og de afgifter skal så redde klimaet, men det har jo aldrig renset nogen luft, påpeger han.

Afgifter lander på landmænd

- Danmark står jo for under 1 procent af CO2-udslippet i hele verden, og så kan vi måske reducere med 0,01 procent eller lignende, samtidig med at vi går bankerot, men hold nu kæft, det hjælper jo ikke, siger vognmanden.

- Og så kan jeg bare se, at alle der her afgifter går ud over landbruget, siger René Spang Jørgensen, som selv er født og opvokset på landet.

- Og så kan jeg bare se, at alle der her afgifter går ud over landbruget

Vognmand René Spang Jørgensen

Han forudser nemlig, at en stor del af de mange afgifter, der bliver pålagt transportbranchen, lander hos landmændene. Og så nævner han situationen i Tyskland, hvor landmænd og vognmænd de seneste uger har protesteret over den tyske regerings initiativer til dyrere diesel, dæk m.v.. Det er udgifter, som belaster de to brancher, og vognmanden konstaterer, at det samme er på vej i Danmark.

Netop derfor deltog han i mandags i en aktion i Padborg sammen med danske vognmænd og landmænd, som dog slet ikke blev til noget i det omfang, han havde håbet på.

- Jeg gjorde det i et forsøg på at råbe politikerne op

Vognmand René Spang Jørgensen

- Hvornår vågner danske landmænd op, spørger han.

Meningsløse afgifter

Ifølge vognmanden er der et misforhold imellem, at regeringen ønsker flere lastbiler over på el, og det forsøger de at animere til ved at pålægge en afgift pr. kørt kilometer for lastbiler over 12 ton.

Alle varebiler og lastbiler under 18 ton, der for eksempel kører varer ud til butikkerne, kan ifølge vognmanden godt køre på el, og det er muligt at købe i dag.

- Men tag nu bare mig. Jeg kører en 7-akslet lastbil, og den kommer ikke til at køre på el de første 10-15 år.

- Det siger Volvo og Scania, som producerer de store lastbiler. De siger, det ikke kan lade sig gøre. Det kommer ikke til at ske. Det vil sige, at vi bliver pålagt en straf for noget, vi ikke kan gøre noget ved, påpeger han.

- Så siger regeringen godt nok, at afgiften føres tilbage. Men hvordan føres den tilbage?, spørger han.

Han påpeger dels, at alene administration af en afgift, der bliver opkrævet, koster penge, der betyder, at den »kage«, der kan betales tilbage, bliver mindre«. Desuden vil det være en kunst at opnå retfærdighed i, hvordan den skal betales tilbage.

Problematisk tilbageførsel

Som eksempel nævner han fireakslede lastbiler, der typisk kører korte distancer på for eksempel en byggeplads eller i grusgrave etc., som heller ikke kommer til at køre på el i de første 15-20 år, fordi de er alt for tunge. Han påpeger, at de ikke kører så mange kilomener, som de store lastbiler, der for eksempel kører med landbrugsvarer på kryds og tværs af landet.

Derfor sætter han spørgsmålstegn ved, om de 4-akslede lastbiler skal have samme portion penge tilbage fra de indkrævede afgifter som de store lastbiler, der primært har »kørt afgifterne ind til statskassen«.

- Det er en »slåskamp«, vi (vognmændene, red.) har med transportministeren lige nu, fortæller René Spang Jørgensen, der indrømmer, at det i den forbindelse er en udfordring, at man heller ikke er enige i vognmandsbranchen, hvilket måske blandt andet skyldes, at nogle vognmænd ifølge René Spang Jørgensen kommer til at tjene »kassen« på de nye afgifter, mens andre vognmænd vil få det svært. Især dem, der er undervognmænd for andre vognmænd, og mange dem transporterer netop landbrugsvarer.

René Spang Jørgensen forudser også et kæmpe regnestykke, der kun vanskeligt kan gå op, når kilometerafgifterne skal fordeles.

- Hvordan vil du taksere kilometerafgiften, når du har læsset af 10 gange på din tur? Hvilken kunde skal betale for hvilken del af turen? Det bliver et kompliceret regnestykke, konstaterer han.

Afgift på kørsel af foder

- Og det bliver ikke mindre af, at alle firmaer af en vis størrelse jo skal lave CO2-regnskab, og der skal jo også indgå tal for, hvor meget CO2 der er gået til at få bragt firmaets godstransporteret ud til de forskellige kunder i Danmark. Det bliver jo ikke præcise tal. Det bliver gætværk, og noget med at tage et gennemsnit, forudser han.

- For skal den landmand, der bor langt fra foderfabrikken betale mere af afgiften, end ham der ligger tæt på fabrikken? Nej, det er nok tvivlsomt, mener René Spang Jørgensen, idet alle foderstoffirmaer jo kører på kryds og tværs over hele landet.

- Og sådan bliver det nok ikke ved med at være, hvis de forskellige landmænd skal betale forskellig afgift afhængig af afstand.

René Spang Jørgensen er også manden bag Facebookgruppen Stop Op

Rettelse

Tirsdag bragte vi en artikel om vognmand René Spang Jørgensen, der den 1. juni 2023 blev kendt for at læsse kartofler af på Storebæltsbroen som en protestaktion mod nye afgifter på lastbiler.

Vi kom til at skrive, at vognmanden læssede 17 ton kartofler af. Den rigtige mængde er 40 ton, som blev læsset af ad tre omgange. Ydermere kom vi pga. en misforståelse til at skrive, at vognmanden demonstrerede igen mandag i Tyskland, hvilket heller ikke er rigtigt, idet han demonstrerede i Padborg i sympati med aktionerne i Tyskland.

Vi beklager fejlen.

Læs også