Klimarapport: Klimaafgift skal gøre mælk og oksekød dyrere

Mandag er Klimarådet kommet med en 150 sider lang rapport om, hvordan Danmark kan nedbringe udledningen af klimagasser med 70 procent inden 2030. Bliver rapporten taget til følge, skal et halvt kilo oksekød være 13 kroner dyrere om ti år, mens en liter mælk skal koste to kroner mere.

Selv om klimaminister Dan Jørgensen (S) flere gange har lovet, at kød ikke skal være dyrere på grund af klimaafgifter, så er det netop en sådan model, Klimarådet foreslår i en ny rapport, der blev præsenteret mandag. 

For hvis Danmark skal sænke udledningen af klimagasser med 70 procent i 2030, er det noget sådant, der er brug for, mener formand for Klimarådet, Peter Møllgaard. 

- Vi mener, det er helt nødvendigt at indføre en drivhusgasafgift for at nå i mål i 2030, og det er klart, at den har til formål at ændre danskernes og danske virksomheders adfærd, siger han ifølge DR Nyheder. 

1500 kr. pr. ton drivhusgas

Rent praktisk foreslår Klimarådet en afgift på 1500 kroner pr. ton udledt CO2 i 2030. Det vil ramme landbruget hårdt, for tal har vist, at dansk landbrug står for 21 procent af den samlede CO2-udledning om året. Og det vil føre til, at flere danske landbrug må dreje nøglen om, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

- Hvis der pålægges en CO2-afgift på 1500 kr. pr. ton CO2, vil mange landmænd være tvunget til at dreje nøglen om. For en gennemsnitlig kvægbedrift vil det betyde en ekstra udgift om året på 2,5 mio. kr. Dansk landbrug er blandt de mest klimaeffektive i verden. Derfor giver det ingen mening at afvikle vores produktion – det vil både koste arbejdspladser, på samfundsøkonomien, og på den globale klimakonto, siger Martin Merrild.

Han påpeger, at den danske animalske produktion er 50 procent mere klimaeffektiv end den animalske produktion uden for EU.

- Hvis dansk landbrugsproduktion reduceres flyttes produktionen bare til andre lande. Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd er den direkte lækagerate fra det danske landbrug 1,12. Det betyder, at den direkte effekt, hvis dansk landbrug udflyttes til udlandet, vil være, at det globale landbrugs klimaaftryk vil stige med 12 procent. Det er altså et udtryk for, at det globale klima faktuelt set har bedre gavn af, at man beholder landbruget her i Danmark.
 

Læs også