Sæt gang i strategimotoren med digitale værktøjer

Digitale værktøjer kan give viden til at træffe de rigtige beslutninger og være en motor for det strategi-ske arbejde med at udvikle bedriften, lyder det fra Seges' Johannes Frandsen.

Af forretningschef Johannes Frandsen, Seges Digital

Som it-folk ynder vi at tale om, at digitale værktøjer gør landmænd mere effektive, fordi de automatiserer en masse papirarbejde, som han eller hun tidligere var nødt til at lave i hånden.

Men der er også en anden fordel ved digitale løsninger, som ofte går mere under radaren: At it-værktøjerne kan være en motor for landmandens strategiske arbejde med at udvikle bedriften.

Et godt eksempel er en række nye fremskrivningsmuligheder i kvægprogrammet DMS, som SEGES har lanceret for et par måneder siden. Med de nye fremskrivningsmuligheder kan mælkeproducenter ud fra den ønskede sammensætning af dyr beregne, hvilken avlsstrategi og fordeling mellem kønssorteret sæd og kødkvægssæd, der passer bedst, hvis man skal have dyr til en fremtidig udvidelse.

Dermed kan mælkeproducenten ud fra beregningerne konkret beslutte, hvor mange dyr der skal insemineres med kødkvægssæd, og hvor mange dyr der skal insemineres med de øvrige typer sæd.

Brug data til at træffe strategiske beslutninger

De nye fremskrivningsmuligheder i DMS viser, hvordan digitale værktøjer på bedriften kan generere data, som du som landmand kan bruge til at træffe de strategiske beslutninger om virksomhedens fremtid.

Der er intet galt med at træffe beslutninger om fremtiden baseret på intuition, faglighed og erfaringer, og det er der masser af landmænd, der gør med stor succes hver dag. Men i takt med, at bedrifterne bliver stadig større, og at det bliver stadig mere komplekst at drive landbrugsvirksomhed på grund af eksempelvis nye krav og regler, er der behov for mere håndfast viden for at træffe de store beslutninger.

Her kan de digitale værktøjer sikre, at du går den rigtige vej, og at du ikke gør noget, som på den lange bane går ud over bedriftens økonomi.

Beregninger som afsæt for avlsstrategi

I eksemplet fra DMS kan kvægbrugeren konkret bruge beregningerne fra it-programmet til at udforme den avlsstrategi, som skaber størst værdi på bundlinjen i de kommende år. Beregningerne kan samtidig bruges til at sikre, at staldkapaciteten udnyttes bedst muligt både om sommeren og om vinteren, og at der kun indkøbes og produceres den mængde foder, som der er behov for.

Ud fra fremskrivningerne kan der også laves en mere kvalificeret budgetlægning, så risikoen for et budget i ubalance mindskes. Endelig kan beregningerne bruges som afsæt for at træffe aftaler med de bedrifter, der skal aftage eller passe spædkalve eller kvier.

Tallene fra andre it-programmer kan på tilsvarende vis bruges som afsæt for udviklingen af andre dele af bedriften.

Planteprogrammet CropManager kan eksempelvis understøtte dine beslutninger om valg af gødning på de forskellige marker. IT-løsningen Dashboard kan sikre, at du træffer de rigtige beslutninger om fremtidige foderindkøb. Og i økonomiprogrammet Summax kan indsigt i din løbende likviditet, saldoen på kassekreditten og kommende betalinger kvalificere fremtidige økonomiske beslutninger.

Tre gode råd til at bruge digitale værktøjer

Uanset om det handler om kvæg eller økonomi, er jeg med på, at det måske kan lyde lidt uoverskueligt at bruge digitale værktøjer i strategiarbejdet. Efter at have arbejdet med digitale løsninger til landbruget i mange år vil jeg anbefale, at du følger disse tre råd, før du går i gang:

1. Hold det simpelt. De forskellige it-programmer til landbruget byder på et overflødighedshorn af tal og informationer, og det er nemt at tabe overblikket. Derfor bør du holde det så simpelt som muligt til at starte med.

2. Tag dig tid. Det kræver tid, hvis du aktivt vil bruge digitale værktøjer som afsæt for bedriftens strategiske udvikling. Derfor skal du være forberedt på at skulle investere nogle timer i opgaven.

3. Få rådgivning. At arbejde strategisk med data på en bedrift kan være komplekst – selv i lille skala. Derfor er det en god ide at få hjælp eller sparring til arbejdet fra din rådgiver. Den tid er forbi, hvor du som landmand kan stikke fingeren op i luften for at finde ud af, hvilken retning bedriften skal bevæge sig de næste mange år. Din strategi skal baseres på faktuel viden, og fremtidens strategimotor kører på bits og bytes. Skal du med på turen?

- Hold det simpelt. De forskellige it-programmer til landbruget byder på et overflødighedshorn af tal og informationer, og det er nemt at tabe overblikket

Læs også