bannerPos

»Sparet foder« er klar i NTM

Fra august indgår »Sparet foder« i NTM. Arkivfoto: Christian Carus
18-08-2020 11:29

»Sparet foder« vil fra denne måned indgå i NTM. Til en start baseret udelukkende på behov til vedligehold. Til november tages næste skridt, så det også omfatter stofskifteeffektivitet.

NTM er et totaløkonomisk indeks, som inkluderer egenskaber med økonomisk betydning for nordiske mælkeproducenter. Antallet af egenskaber er steget i årenes løb i takt med, at nye egenskaber registreres ude på staldgangen.

Fodereffektivitet er en vigtig egenskab, der hidtil har været vanskelig at inkludere i NTM på grund af manglende registreringer. Dette vil ændre sig, og første skridt er, at »Sparet foder«, baseret udelukkende på behov til vedligehold, introduceres i NTM i august 2020.

I november 2020 vil Sparet foder udvides til også at omfatte stofskifteeffektivitet, skriver Viking Danmark.

»Sparet foder« i NTM

Behov til vedligehold er stærkt forbundet med koens kropsvægt. I praksis påvirker hovedsageligt tre faktorer den økonomiske værdi af koens kropsvægt:

Behov til vedligehold i opdrætsperioden – hvor mindre vægt ved første kælvning betyder lavere foderforbrug til vedligehold i opdrætsperioden.

Behov til vedligehold fra 1. kælvning til slagtning – hvor mindre vægt betyder lavere foderforbrug.

Indtægt ved slagtning – hvor mindre vægt giver en lavere afregning fra slagteriet.

Vægtfaktor i NTM

Det er en økonomisk fordel at reducere køernes vægt, fordi de sparede foderomkostninger på grund af et reduceret behov for foder til vedligehold, overstiger den lavere indtægt ved slagtning. Den samlede økonomiske værdi, baseret på en gennemsnitlig udskiftningsprocent, slagtenotering og foderpris bruges til at beregne en vægtfaktor i NTM. Disse vægtfaktorer er efterfølgende justeret i henhold til ønsker fra folkevalgte repræsentanter for hver race, oplyser Viking Danmark.

Påvirkning af andre egenskaber

Med introduktion af »Sparet foder« i NTM ændres sammenhængen mellem NTM og de andre egenskaber. Sammenhængen mellem ydelse og yvereksteriør er lavere, hvilket resulterer i en lidt lavere, men stadig betydelig gunstig avlsmæssig udvikling.

Kropskapacitet bliver påvirket mest, og den avlsmæssige udvikling ændrer sig i retning af lidt mindre køer, Skriver Viking Danmark. Sammenhængen mellem NTM og funktionelle egenskaber som for eksempel sundhed og holdbarhed bliver højere, hvilket resulterer i en mere gunstig avlsmæssig udvikling for disse egenskaber.

Når »Sparet foder« vægtes i NTM, har egenskaben en svagt gunstig avlsmæssig udvikling for RDC og Jersey, hvorimod der ingen udvikling er for Holstein. Dette er i modsætning til tidligere, hvor avl efter NTM resulterede i en svag ugunstig udvikling for »Sparet foder« for Holstein og Jersey, mens der ikke var en udvikling for RDC.

NTM ændres kun lidt for tyre og køer

Introduktion af »Sparet foder« i NTM betyder, at NTM kan ændre sig for både insemineringstyre og køer, hvilket medfører en vis omrangering. Det er en konsekvens af, at de avlsmæssigt mest fodereffektive køer og tyre får højere NTM og omvendt.

Blandt alle genomiske testede tyre født i 2017-2018 vil 73 procent af Jersey-tyrene, 80 procent af RDC-tyrene og 96 procent af Holstein-tyrene ændre sig mindre end 2 NTM-enheder.

For køer vil der også være ændringer, men de vil være noget mindre.

Sparet foder i NTM giver ekstra værdi

Det forbedrede NTM betyder mere fremgang for nogle egenskaber og mindre for andre. Det vigtigste er ifølge Viking Danmark, at den samlede økonomiske værdi af et høj NTM er større end før.

Med den nuværende vægtning af »Sparet foder« i NTM er der en svagt gunstig sammenhæng mellem »Sparet foder« og NTM for Jersey og RDC, mens sammenhængen er nul for Holstein. Det betyder, at køer og tyre med højt NTM hos Jersey og RDC også vil have højere indekser for »Sparet foder«. For disse racer vil en forskel på 20 NTM-enheder mellem to tyre i gennemsnit resultere i en forskel på 1-2 indeksenheder for »Sparet foder« hos afkommet, afhængigt af race.

Og der er en stor effekt af et højt indeks for »Sparet foder« på foderomkostningerne. Resultaterne viser, at en forskel på 20 indeksenheder for »Sparet foder« mellem to tyre resulterer i en væsentlig forskel i behov til vedligehold hos deres afkom, svarende til 70-100 kg tørstof i hver laktation.

Der er dermed penge at hente, oplyser Viking Danmark, og effekten vil blive større, når »Sparet foder« bliver yderligere forbedret i fremtiden. Det sker, når indekset også inkluderer stofskifteeffektivitet baseret på individuel foderindtagelse til november.

teba

 

Skadevoldere kan lure i frøgræs

- Nogle skadevoldere kan være aktive længe i efteråret. Og nogle kan fortsætte deres aktivitet helt frem i foråret. Det kan for eksempel være aksløberens larve eller larver af græsmøl, påpeger Kenneth Svensson fra VKST.

Efterlyser idéer til ny teknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021-22. Man kan deltage i online-møder og høre om muligheder for at søge medfinansiering.

Flere byrder i branchen

- Jeg er på stående fod langt mere bekymret for corona, end jeg er for afrikansk svinepest i Tyskland, lød det fra sektordirektøren for Seges Svineproduktion på et møde i denne uge.

Der er dømt prisfald på el købt på spotmarkedet

Der er flere forhold, der taler for, at elprisen vil falde, vurderer handelsrådgivningsfirmaet AgroMarkets i en analyse.

DanBred udvider i Danmark

DanBred udbygger sit netværk af opformeringsbesætninger med høj sundhedsstatus til eksport.

Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.
Side 1 af 1930 (38587 artikler)Prev1234567192819291930Next