Kvægnoter: 6,5 øre mindre til Arlas svenske økologer

Arla har meddelt sine andelshavere i Sverige, at acontoprisen for økomælk falder fra oktober. Den nye pris bliver 448,3 svenske øre pr. kilo mod 454,8 øre i september. Prisen for konventionel mælk baseret på foder uden GMO forbliver på 344,2 svenske øre pr. kilo. Det skriver mælkeritidende.dk.

Ifølge landlantbruk.se begrunder Arla sænkningen med et fald i den økologiske efterspørgsel i Sverige, mens de økologiske markeder i Danmark og Centraleuropa anses for at være stabile. Arla konstaterer desuden, at økoafregningen til de svenske bønder steg med 30 øre pr. kilo for et år siden som resultat af en etårig prisforhøjelse i detailhandelsaftalerne.

Nu også hjerter til kvægproduktion

Dyrevelfærdsmærket udvides til også at omfatte okse- og kalvekød og mejeriprodukter. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Ordningen omfatter i forvejen svin og kyllinger.

Formålet er at skabe endnu bedre dyrevelfærd ved at give forbrugerne større indflydelse på produktionen via markedsbaseret dyrevelfærd.

Dyrevelfærdsmærket er delt op i niveauer med 1, 2 eller 3 hjerter. Jo flere hjerter, desto bedre dyrevelfærd. Hvert niveau har et sæt kriterier, man skal leve op til som hhv. mælke- eller kødproducent.

I niveau 1 må kalvene eksempelvis ikke aflives, medmindre det sker af hensyn til sygdoms- og dyrevelfærdsproblemer. Et af kravene for mælkelevering i niveau 2 består i, at køerne skal på græs fra 1. maj til 1. november. I niveau 3 skal arealet til køerne være 6,6 kvadratmeter for små racer og 8 kvadratmeter for store racer. I niveau 3 skal ko og kalv desuden gå sammen de første 24 timer efter kælvning.

Bedre information til udenlandske medarbejdere

Med den nye hjemmeside www.landbrugsinfo.dk/workingwithcattle har Seges gjort det lettere at være udenlandsk medarbejder på en dansk kvægbedrift.

- De udenlandske medarbejdere i kvægbruget vil gerne vide mere om landbrug. De har bare svært ved at finde ud af, hvor de skal søge ny viden henne, fortæller specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, Seges, i Kvægnyt.

Specialkonsulenten har tidligere på året lavet en undersøgelse af formidlingsudfordringen på bedrifter med udenlandske ansatte, og ser den nye hjemmeside som et middel, der kan hjælpe de udenlandske medarbejdere.

På siden, som løbende vil blive opdateret, har Seges samlet film, faktaark og digitale kurser på engelsk om for eksempel malkning, kalvepasning og arbejdssikkerhed.

For arbejdsgivere rummer siden materiale om blandt andet ansættelsesret, feriepenge med videre i forhold til udenlandske ansatte.

Gode råd til majshøsten

Med en majshøst der er i gang enkelte steder og lige op over andre steder, har Vestjysk lagt en række råd ud på deres hjemmeside:

  • Gå en tur på alle marker og planlæg snitterækkefølgen, så de tørreste lægges i bunden af stakken.
  • Snit når hele afgrøden har 30-34 procent tørstof. Kernerne skal være så hårde, at der kun lige kan presses én dråbe af dem.
  • Majsen ved denne tørstofprocent har højt indhold af stivelse og høj fordøjelighed af NDF, der er sukker til god og hurtig ensilering, foderet er appetitligt for køerne og det er let at køre sammen i stakken.
  • Brug stabiliserende ensileringsmiddel i sommerstakken.
  • Snit i tørvejr.
  • Alle kerner skal væres totalt knuste.
  • Snitlængde typisk 15-24 millimeter, men afhængig af tørstofindhold for god sammenkøring i stak.
  • Brug meget gerne shredlage.
  • Sørg for, at siloen ikke fyldes hurtigere, end gummigeden kan følge med til.
  • Lav ikke snitfladen større end at du kommer 20 centimeter frem om dagen.

Læs også