Virtuelle staldskoler underviser i at udfase soja

Siden nytår har godt 32 af Thise Mejeris andelshavere deltaget i fire staldskoler med fokus på udfasning af soja. Som så meget andet i denne tid er staldskolerne rykket ud på nettet og bliver holdt som møder på Teams, skriver Fagbladet Økologisk.

En af andelshaverne Bent Skals fortæller til Fagbladet, at han bruger 1,1 kg soja pr. ko pr. dag, men han vil så vidt muligt gerne erstatte sojaen med egne proteinafgrøder. Han dyrker i forvejen hestebønner og lupiner, som han får varmebehandlet hos en grovvarevirksomhed, og i år øger han arealet.

- Hvis jeg kan undgå at købe soja ind og avle proteinet selv, så tror jeg, vi kan lave et fornuftigt dækningsbidrag i marken sammen med et godt sædskifte, siger Bent Skals til fagbladet.

- Der er noget at hente for mange af landmændene i at gøre det, de i forvejen dyrker, mere proteinrigt. Nogle deltagere planlægger at bruge frisk græs på stald for at supplere afgræsningen i sommerhalvåret. Og afskallet havre er noget de fleste grupper har talt om, siger en anden andelshaver Erik Andersen.

Læs også

Nyt projekt med laboratorie-mælk
Fokus på unges ulykker med kvæg
Fodring med frisk græs øger kvaliteten af hjemmedyrket protein
Et bæredygtigt perspektiv: Koen kan være mere end blot en klimasynder
Staldindretning i ko og kalv-systemer
Arla: Anderledes ko-springe-dag