Landbrugsreform kan betyde skattefradrag i 2022

At betalingsrettighederne afskaffes næste år, kan betyde et skattemæssigt fradrag i år. Sådan lyder vurderingen i LandboNord.

Som en del af landbrugsreformen vil de gældende regler om betalingsrettigheder fra og med 2023 blive afskaffet. Konkret betyder det, at reglerne for modtagelse af tilskud fremover bliver mere enkle. Hvad der derimod kan være mere interessant er, at det for flere landmænd i 2022 kan udløse et skattemæssigt fradrag.

- Reglen vil komme til at gælde for betalingsrettigheder, mælkekvoter og leverigsrettigheder for sukkerroer. Hvis man på en særlig skattemæssig saldo for sådanne rettigheder har en positiv saldo, vil denne saldo skattemæssigt kunne fradrages i 2022. Navnlig for mælkeproducenter, der tidligere har købt dyre mælkekvoter, vil den nye regel kunne udløse betydelige skattemæssige fradrag, siger chefrådgiver for Skat i LandboNord, Jens Chr. Obel.

Når de nye bestemmelser vedtages, anses rettigheder, herunder mælkekvoter, for afstået for 0 kroner. Den skattemæssige anskaffelsessum, man eventuelt måtte have for mælkekvoter, kan derfor fratrækkes.

- Tidligere har nogle landmænd overdraget aktiviteter og betalingsrettigheder til nystiftede selskaber for på denne måde at opnå fradrag for tabet på mælkekvoten. Som det ser ud nu, vil denne trafik ikke længere være nødvendig, siger Jens Chr. Obel.

 

Læs også