Køer med kobbermangel efterlyses

Seges vil finde ud af, om der er er en sammenhæng mellem såkaldte »kobberøjne« og kobbermangel ved at tage billeder af køer, som skal slagtes, og sammenligne med leverprøver.

Afvigende pigmentering omkring køers øjne bliver af nogle landmænd og rådgivere udlagt som symptom på kobbermangel, men Seges har endnu ikke kunnet bekræfte kobbermangel hos malkekøer i Danmark. Derfor søger Seges køer og/eller besætninger, der mener, at de ser symptomer på problemer med kobbermangel.

I et igangværende mineralprojekt ved Seges er den foreløbige konklusion, at kobbermangel ikke er et problem hos danske malkekøer. Tværtimod vurderes det, at overforsyning med kobber udgør en reel risiko for køerne i danske besætninger, lyder det i en meddelelse fra Seges på Landbrugsinfo.

- Vi har indsamlet leverprøver fra 170 slagtedyr. Ingen af køerne havde kobbermangel, men hver tredje ko havde en forhøjet kobberkoncentration i leveren, fortæller Seges, som uddyber, at koen kan opbygge store kobberdepoter i leveren, og kobberkoncentrationen i leveren er den mest valide markør for koens kobberstatus.

»Kobberbriller« et udbredt fænomen

De såkaldte »kobberbriller« bliver ifølge Seges i praksis accepteret som et tegn på kobbermangel, hvor der ses en depigmentering af hårene og eventuelt huden omkring køernes øjne.

Seges understreger imidlertid, at det er usikkert, om der overhovedet er en sammenhæng mellem »kobberbriller« og kobbermangel hos kvæg, eller om der er andre faktorer, som kan udløse en depigmentering af hårene rundt omkring øjnene.

Køer med depigmentering rundt om øjnene er ifølge Seges blandt andet observeret i besætninger med en meget høj kobbertildeling – højere end 20 milligram pr. kg tørstof. Dette skulle derfor tale imod, at køerne har kobbermangel.

Ud fra deres forsøgsresultater vurderer Seges, at der i Danmark findes mange flere køer med »kobberbriller« end køer med kobbermangel. For at undersøge sammenhængen mellem »kobberbriller« og kobbermangel hos køer, efterlyser Seges derfor slagtekøer med »kobberbriller«.

Vil gerne kontaktes

Har man mistanke om kobbermangel hos sine køer og skal til at slagte en ko med depigmentering omkring øjnene, vil Seges meget gerne kontaktes.

- Vi vil så tage billeder af »kobberbrillerne« og efterfølgende opsamle en leverprøve hos slagteriet for at undersøge kobberkoncentrationen i leveren. Det er vigtigt, at du ringer snarest muligt efter, at du har besluttet dig for at slagte koen, og helst inden du tilmelder koen til slagteriet, lyder opfordringen fra Seges.

Læs også