Folder til naturplejere med helårsgræssende kvæg

Seges har udarbejdet en ny folder til naturplejere med helårsgræssende kvæg. Folderen kan udleveres til gæster og interesserede som besøger området.

I folderen kan naturgæsterne få svar på, hvorfor det er så vigtigt for biodiversiteten, at kvæget går på naturarealer året rundt. Der er også svar på spørgsmål om, hvordan man som landmand sikrer, at dyrene har det godt og for nok at spise, og hvordan man skal færdes mellem de græssende dyr, hvis der er offentlig adgang til arealerne.

Hent folder på nettet

Folderen passer i en standard folderkasse. Man kan også have den liggende i en gårdbutik eller andre steder, hvor de besøgende kommer.

Folderen kan hentes her: https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/4/5/3/folder_til_naturplejere_helarsgrassende_kvag.pdf

Læs også