Efter sommerens ministerbesøg i midtfynsk mose: Markskydning uden dyrlægen skal se på

- Det er en stor lettelse på vores enorme problem at skulle få aftaler med embedsdyrlægen og slagteren ude i marken til at hænge sammen, påpeger formanden for Fynsk Kødkvæg.

Siden januar 2021 har det været et EU-krav, at aflivning på marken af uhåndterbare slagtedyr skal være overvåget af en embedsdyrlæge. Det har skabt logistiske udfordringer og ekstra omkostninger for besætningsejerne, at både slagter og embedsdyrlæge skulle være til stede på samme tid, måske i et afsides græsareal langt fra alfarvej.

Det blev blandt andet påpeget af det fynske folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) og lokale kødkvægavlere, da fødevareminister Rasmus Prehn (S) i sommer var inviteret til Fællinggaard i Vejle-Allested for at få den gamle ordning uden krav om dyrlægetilstedeværelse rullet tilbage.

Ved besøget, som foregik i det store afgræsningsområde i Kildemosen, fik ministeren blandt andet fortalt, at det kan løbe op i måske 3.500 kroner for et dyr, hvis der går et par timer, inden dyrlæge og slagteren har overstået markskydningen.

Vagt-dyrlæge

Siden har Fødevareministeriet arbejdet for en mulig lempelse af kravene.

Det har nu ført til, at der fremadrettet ikke er krav om overvågning af en embedsdyrlæge ved den såkaldte gårdslagtningsmodel. I denne model påtager et autoriseret slagteri ansvaret for slagtningen, og slagteriets embedsdyrlæge tilser dyret/dyrene indenfor 24 timer før slagtningen.

Endvidere bliver det nu muligt for privatpraktiserende dyrlæger at blive registreret som vagt-embedsdyrlæge. Dermed vil besætningens egen dyrlæge, som er vant til at komme i besætningen, kunne foretage denne kontrol indenfor de 24 timer, inden slagteren foretager markskydningen.

- Jeg er meget tilfreds med, at der er fundet en løsning på dette problem for branchen, samtidig med kreaturerne kan ende deres dage uden stress og blive til kvalitetsbøffer i gårdbutikkerne til glæde for forbrugerne, og under hensyn til dyrevelfærden og fødevaresikkerheden, påpeger Erling Bonnesen.

Ros fra kvægformand

Formanden for Fynsk Kødkvæg, Jytte Schaldemose, roser Erling Bonnesen for hans vedholdenhed i at følge sagen til dørs. Men også Rasmus Prehn for hans lydhørhed, der blandt andet førte til et møde i vinter med to embedsmænd fra Fødevareministeriet og lokale kødkvægfolk, slagteriejere og dyrlæger.

- Det er en stor lettelse, at det enorme problem for os, nu er løst. Flere gange har vi oplevet, at slagteren har ringet om en forsinkelse, måske i forbindelse med afskydningen det forrige sted, alt imens vi og embedsdyrlægen må vente, eller udsætte aflivningen til senere på dagen. Det koster bare, og derfor er det glædeligt, at vi kommer tilbage til noget, som ligner den hidtidige ordning.

Erling Bonnesen forventer, at lempelserne i forbindelse med aflivningen og slagtning af uhåndterbare dyr på marken eller ved gården træder i kraft indenfor et par uger.

Læs også