Nyt værktøj viser risikoen for salmonella

Det nye værktøj kan bruges af besætninger i status 1. Det vil sige en besætning, som her og nu officielt er fri for Salmonella Dublin.

Det er nu blevet muligt at finde ud af, om ens malkekvægsbesætning er særlig udsat for at blive smittet med salmonella.

Det er værktøjet Salmonellarisikoscore i DMS, som er blevet lanceret for kort tid siden, der kan beregne risikoen for, at en ejendom smittes med Salmonella Dublin, og dermed placeres i salmonellaniveau to. Det oplyser Seges Innovation på Landbrugsinfo.dk.

Man finder besætningens risikoscore i DMS under fanen Bedriftsoverblik.

Sådan beregnes risikoscoren

Seges Innovation peger på en række faktorer, som påvirker risikoen for, at en ejendom skifter til salmonellaniveau to, hvoraf fire af disse faktorer er indarbejdet i værktøjet:

  • Besætningsstørrelse: Med stigende besætningsstørrelse stiger risikoen for at skifte til niveau to.
  • Nabosmitte: Risikoen for smitte stiger, hvis der er mange naboer i salmonellaniveau to inden for fem kilometer.
  • Handel: Handel med dyr udgør en risiko. Jo flere besætninger, der er kontakt til, jo større er risikoen.
  • Historik: Er besætningen kommet i niveau et inden for kort tid, er der en større risiko for at vende tilbage til niveau to.

Ud fra disse faktorer beregnes ejendommens risikoscorer. Der er fem kategorier.

Tilgang af dyr øger risikoen

Ifølge Seges Innovation er der en række ting, man kan gøre for at reducere risikoen for salmonellasmitte i kvægbesætningen.

Det drejer sig blandt andet om handel, som de peger på som den eneste af de fire førnævnte faktorer, den enkelte besætning selv kan påvirke.

Det kan være afgørende, hvor mange besætninger man er i kontakt med i form af indkøb af dyr. Tilgang af dyr fra andre besætninger udgør nemlig en risiko.

I tilfælde af at indkøb ikke kan undgås, informerer Seges Innovation om en række tiltag, der kan gøres:

  • Køb ind fra få besætninger
  • Køb kun dyr ind fra besætninger, der har været i niveau et i mindst to år
  • Sæt indkøbte dyr i karantæne mindst tre uger uden kontakt til besætningens øvrige dyr
  • Tal med dyrlægen om udtagelse af relevante prøver

Få styr på logistikken

Med hensyn til nabosmitte vil der være en stigende risiko for selv at få salmonella i besætningen, hvis der er mange smittede naboer.

Det anbefales derfor, at man går sin ejendom og rutiner igennem sammen med sin rådgiver og får sat fokus på eventuelle »huller« i besætningens smittebeskyttelse. Seges Innovation understreger, at man blandt andet skal have fokus på logistikken på ejendommen.

Man skal undgå, at henholdsvis »ren« og »uren« trafik krydser hinanden, og så vidt muligt skal man holde foder og gylle for sig. Hvis det ikke kan lade sig gøre, anbefaler Seges Innovation, at man har en plan for at minimere risikoen.

Derudover skal man sørge for, at det er nemt for besøgende og servicepersonale at komme ren til og fra besætningen samt stille krav om tøj- og støvleskifte og rengøring af udstyr.

Der skal også tænkes over smitterisiko, når der eksempelvis afhentes dyr til slagt eller eksport samt afhentning af tyrekalve. Dette skal ifølge Seges Innovation foregå væk fra besætningsområdet.

Har man dyr på græs, råder Seges Innovation til, at man holder dem »hjemme«. Skulle der ske sammenrend med andre besætninger, skal man have en plan klar.

Hav historikken for øje

Er besætningen lige kommet i niveau et, lyder rådet fra Seges Innovation, at man holder fast i de rutiner og procedurer, der bragte besætningen hertil, og at man i samråd med dyrlægen finder ud af, hvilke prøver der er relevante for at overvåge besætningen for genopblussen af smitte.

 

Læs også