Fokus på mindre klimabelastende kalve- og oksekød

Hvilke produktionsformer påvirker bøffernes klimaaftryk mest og hvilke mindst? Kan vi rykke rundt på kalve- og oksekødsproduktionen i Danmark og samlet opnå en mindre klimabelastning? Det har Seges Innovation sat sig for at undersøge.

Der er stor forskel på klimaaftrykket pr. kg kød ved forskellige produktionsformer i kalve- og oksekødsproduktionen. Netop derfor er det interessant at undersøge mulighederne for et ændret scenarie for en fremtidig dansk kalve- og oksekødsproduktion, der samlet set giver et lavere klimaaftryk. Det påpeger Seges Innovation i en meddelelse.

De oplyser, at de vil kortlægge det klimamæssige bidrag fra de forskellige produktionsformer inden for okse- og kalvekød, for eksempel intensiv slagtekalveproduktion og ekstensiv ammekoproduktion.

Når de klimamæssige bidrag er kortlagt, planlægges det at lave scenarieberegninger, der skal vise, hvor meget vi på sigt kan sænke klimaaftrykket fra danskproduceret kalve- og oksekød, hvis vi laver mere af en produktionsform og mindre af en anden, lyder det fra Seges Innovation.

Stor forskel på klimabelastningen

Seges Innovation indrømmer, at kalve- og oksekød aldrig bliver det helt gode klimavalg, da det direkte sammenlignet med andre kødtyper, som gris og fjerkræ, har et højere klimaaftryk pr. kg kød.

Det forklarer de med, at kvæg producerer metan, som er en belastende klimagas. Men alle tæt på landbruget ved også, at man langt fra bare kan tale om et kg oksekød – heller ikke i klimamæssig forstand, for kalve- og oksekødet kommer fra mange forskellige produktionsformer, fastslår de og understreger:

Der er forskel på klimaaftrykket på et kg fars fra en fjerde laktations malkeko, et kg steg fra en renracet Holstein tyrekalv, en krydsningskvie med en kødkvægsfar eller en renracet kødkvægskalv, der har udført to års naturpleje sammen med sin mor, før den er endt som en lækker roastbeef.

Dansk versus importeret oksekød

Netop den klimamæssige forskel på de meget forskellige produktionsformer har Seges Innovation sat sig for at kortlægge med chefkonsulent Mogens Vestergaard i spidsen for indsatsen.

- I første omgang vil vi kortlægge omfanget af de forskellige produktionsformer og deres klimabelastning ved den nuværende kalve- og oksekødsproduktion i Danmark, fortæller han og fortsætter:

- Det vil gøre os i stand til at vise, hvilke produktionssystemer, der belaster klimaet mest og mindst og desuden kunne sammenligne klimabelastningen af de forskellige produktionsformer med klimabelastningen af importeret oksekød.

Økonomisk bæredygtighed ønskes

Det overordnede formål med indsatsen er ifølge Seges Innovation at reducere klimabelastningen, men ikke omfanget af den samlede danske kalve- og oksekødsproduktion.

Mogens Vestergaard forudser, at løsningerne kommer til at omfatte ændringer i de enkelte kødproduktionssystemer og deres relative omfang, samt avlsmæssige forbedringer og fodringsmæssige tiltag.

- I sidste ende ønsker vi at vise scenarier for, hvordan man kan klimaoptimere den samlede danske kalve- og oksekødsproduktion, siger Mogens Vestergaard og forklarer:

- Vi vil beskrive økonomisk bæredygtige produktionssystemer baseret på en optimal udnyttelse af alle kalve født i malkekvægsbesætningerne, inklusiv nuværende eksportkalve og nuværende aflivede kalve. Vi vil også se på, om malkekøernes slagtekrop kan udnyttes bedre, og se på hvordan ammekvæget kan indpasses.

- I sidste ende ønsker vi at vise scenarier for, hvordan man kan klimaoptimere den samlede danske kalve- og oksekødsproduktion

Mogens Vestergaard, chefkonsulent, Seges Innovation

 

Vejen til en mere klimavenlig produktion

Indsatsen med en mere klimavenlig kalve- og oksekødsproduktion løber til og med 2024 og har fokus på følgende:

  • Omfanget, produktionsmetoderne og klimabelastning ved den nuværende kalve- og oksekødsproduktion i Danmark

  • Effekten af foderadditiver og ændringer i fodringen hos slagtekvæg

  • Avlsmål for kødkvægstyre anvendt til krydsning med malkekvæg

  • Potentialet i færdigfedning af udsætterkøer

  • Scenarieberegninger for den samlede klimapåvirkning af danskproduceret kalve- og oksekød

 

Læs også