Skovlandbrug: Miljøpåvirkning og dyrevelfærd undersøges

Center for Frilandsdyr har igangsat nye forsøg med GPS og vildtkamera hos kvæg, så man kan undersøge miljøpåvirkningen og dyrevelfærden ved skovlandbrug ved kvæg.

Skovlandbrug og kvægets bevægelse i skoven er igen i fokus i projektet »ROBUST«, som Center for Frilandsdyr deltager i.

Friland oplyser således, at der i juli igen er sat gps og vildkamera op ved landmand og Friland-leverandør Gert Lassens dyr ved Funder ved Silkeborg.

En del af projektet handler om at undersøge, hvad træer i landbruget kan gøre i forhold til kvælstof, kulstof og klimabelastningen, ligesom det skal undersøges, hvor stor betydning det har på udbyttet på markerne, hvis der er læbælter.

- For Center for Frilandsdyr handler projektet blandt andet om at se, hvordan køerne agerer, når de bliver lukket ud i området med træer, ligesom det bliver interessant at se, hvad køerne spiser og om de søger hen i skyggen, når det er varmt om sommeren. Dertil er vildtkamera og GPS vigtige værktøjer, fortæller projektleder Kirstine Flintholm Jørgensen og fortsætter:

- Vi er spændte på at se, hvilke mønstre de bevæger sig i. Det håber vi på at kunne kortlægge med vildtkamera og GPS. Allerede nu kan vi fra data, vi samlede tidligere, se, at køerne bruger skoven meget forskelligt. Malkekøerne søger derhen for at få skygge, mens kalvene render rundt og leger i skoven. Det er også tydeligt, at kreaturer med det samme begynder at spise af løvet, når de får adgang til skovstykkerne, siger Kirstine Flintholm, som fortæller, at den tidligere data nu skal endeligt analyseres.

Center for Frilandsdyr er partner i projektet, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og får støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs også