Jagten på »the big five«

Kvægrådgiver anbefaler, at man diskuterer resultaterne fra klimatjekket med sin kvæg- eller planteavlsrådgiver, sådan at man sammen kan tilrettelægge jagten.

Der er indberettet klimatjek for 2021, og i løbet af de næste måneder vil data blive valideret. Det påpeger Kvægrådgivning Danmark i en meddelelse.

Som Arla-leverandør kan man finde sine resultater på hjemmesiden »Arlafarmers« under fanen »Klimatjek« og her undersøge sit klimaaftryk.

Kvægkonsulent Peter K. Møller, Kvægrådgivning Danmark, minder om, at det samlede mål er, at landbruget, sammen med alle andre erhverv får reduceret klimaaftrykket frem mod 2030.

Der er ifølge Peter K. Møller sat særligt fokus på reduktionspotentiale også kaldet »The big five«, da det er her de største forbedringer kan findes.

»Generelt kan det siges, at højere produktion og udbytte kombineret med god effektivitet er det, der giver effekt«, lyder det fra kvægkonsulenten.

Hvad vil du gå på jagt efter, og hvad skal der til?

Datasættet fra Klimatjek viser, at fem overordnede tiltag »The big five« vil kunne understøtte CO2e-reduktioner for mælkeproduktionen på alle typer Arla-gårde og påvirke de områder, der gør den største forskel i forhold til CO2e-udledningen fra den enkelte gård.

Fodereffektivitet:

Omsætning af foder giver det største bidrag til klimaaftrykket og vil derfor ofte være et godt sted at sætte ind.

Proteineffektivitet:

Udnyttelsen af protein og dermed proteinniveau i foderrationen er blevet meget interessant med de høje priser på protein.

Robuste dyr:

Lav dødelighed og god holdbarhed har en positiv effekt på klimaaftrykket og gør hverdagen lettere og sjovere.

Gødningsforbrug:

Udnyttelse af sædskiftet og optimeringen af tidspunkt for gødningsudbring, opbevaringsforhold og udbringningsmetode for husdyrgødning.

Arealforbrug

Et højt udbytte reducerer klimaaftrykket fra marken og dermed dit samlede klimaaftryk.

Kilde: Arla og Kvægrådgivning Danmark

 

Læs også