Kend mineralindholdet i grovfoderet til goldkøerne

Goldkomanagement handler om alt fra fasefodring (Far-OFF/Close-UP), topdressing, forsuring og urin pH. I UgeNyt fra Nutrimin lyder budskabet, at man skal tage udgangspunkt i det praktisk mulige for at forebygge de sundhedsmæssige udfordringer efter kælvning.

En ny fodringssæson står for døren, og det er tid til at finde det korrekte grovfoder til goldkøerne.

- Græs udgør normalt ikke en større andel af foderplanen til goldkøer, men med en mineralanalyse på græsensilagen kan der være partier, som med fordel kan indgå i goldkofoderplanen og derved spare på indkøbt protein.

Det påpeger Anders Bisgaard Møller, faglig chef for kvæg hos Nutrimin, i foderfirmaets seneste UgeNyt, hvor han netop sætter fokus på management i goldkoafdelingen.

Forebyg udfordringer hos nykælvere

- Godt goldkomanagement handler om alt fra fasefodring (Far-OFF/Close-UP), topdressing, forsuring og urin pH.

Nutrimins budskab er, at man skal tage udgangspunkt i det praktisk mulige for at forebygge de sundhedsmæssige udfordringer efter kælvning. Det gælder mælkefeber, tilbageholdt efterbyrd og ketose.

- Formålet med fasefodring er at reducere tab af foderoptagelse ved kælvning samt vænne goldkøerne til malkekorationen med et højt energiindhold og hermed styrke sundheden, forklarer den faglige chef videre.

Forsuring af goldkorationen

I nyhedsbrevet oplyses det, at Nutrimin anbefaler forsuring med magnesiumklorid

- Der er i markedet flere bud på produkter til at forsure goldkorationen. Nutrimin anbefaler forsuring med magnesiumklorid, hvilket er en relativ billig løsning, påpeger Anders Bisgaard Møller, der også oplyser, at magnesiumsulfat kan anvendes, men smager bittert.

Ifølge den faglige chef har Nutrimin rigtig gode erfaringer med forsuring, forudsat at der findes en praktisk løsning, som fungerer hver dag. Produkter til forsuring vil typisk koste 30-50 kroner pr. goldko.

- Hvis det ikke er muligt at inddele goldkøer og foderrationer i to grupper, kan man vælge en forenklet løsning, hvor alle goldkøer tildeles samme goldkoration og tildeles magnesiumklorid i hele goldperioden. En sådan ration må ikke være calciumfattig, lyder anbefalingen fra Anders Bisgård Møller.

Læs også