Afgræsning i tre etaper

Fordi græsset varierer meget både i vækst og næringsstofindhold, er der stor forskel på, hvordan man skal regulere i staldrationen i løbet af sommeren, for at få succes.

Det kræver skarp bevågenhed hele sommeren at have køerne på græs. Det slår Solvejg Horst Petersen, kvæg- og strategirådgiver, Økologi RådgivningDanmark fast i »Faglig talt« på Økologisk Nu.

Hun peger nemlig på, at det med benhård styring af folde, græsareal, staldration og ædetid er muligt at optimere både græsudbytte og køernes græsoptagelse og samtidig fastholde ydelse og restbeløb.

Men fordi græsset varierer meget både i vækst og næringsstofindhold, er der ifølge kvægrådgiveren stor forskel på, hvordan man skal regulere i staldrationen i løbet af sommeren, for at få succes.

Derfor foreslår hun, at det kan være en hjælp at se på afgræsningssæsonen som inddelt i tre etaper, der hver især kræver forskelligt fokus.

Første etape

Første etape er fra udbinding til sankthans. Her vokser græsset godt, det er letfordøjeligt, sukkerholdigt og appetitligt. Ædelysten er stor.

Fokus er ifølge Solvejg Horst Petersen, at køerne henter mest muligt ude og udnytter de billige foderenheder bedst muligt.

Hun understreger, at i maj må foderbordet gerne være tomt et par timer, inden køerne skal ud, så de er sultne og æder mest muligt ude. Kort sagt: Reducer græsensilage og kornrigt tilskudsfoder, og fasthold mængden af proteinrigt tilskudsfoder – da forårsgræsset ikke indeholder meget protein, lyder det.

Anden etape

Solvejg Horst Petersen forklarer, at anden etape er i skolernes sommerferie. Her falder sukkerindhold og fordøjelighed i græsset, og græsvæksten begynder at falde.

De folde, som køerne har græsset på fra udbinding, vil fremstå mindre appetitlige for dyrene. Hvis arealet ikke kan udvides, slår hun fast, at køerne skal tilbydes mere foder på stald.

Hun peger på, at det optimale er at udvide arealet og tilbyde køerne friske marker, hvor der har været taget slæt, for med et større areal og appetitligt græs kan man fastholde en uændret tørstofoptagelse ude.

Der skal dog gives mere kornrigt tilskudsfoder for at kompensere for det lavere energiindhold i græsset – ellers vil ydelsen falde.

Fokuser på en realistisk vurdering af, hvad køernes græsoptagelse er og suppler med tilstrækkeligt energirigt foder på stald. Kort sagt: Giv mere korn på stald, og er græsudbuddet faldende, så giv mere staldfoder, lyder rådet fra kvægrådgiveren.

Tredje etape

I den sidste etape fra midt august til indbinding stiger proteinindholdet i græsset, og når det bliver koldere i vejret, stiger fordøjeligheden også igen.

Med et stort afgræsningsareal til rådighed og rene marker efter slæt, vil køernes ædelyst og græsoptagelse ifølge Solvejg Horst Petersen igen være god – dog ikke på højde med maj.

Derfor lyder anbefalingen, at man skal give let fordøjelig græsensilage på stald og spare på det dyre kraftfoder samt give kornrigt tilskudsfoder i stedet for.

Læs også