bannerPos

Arla-mælk uden genmodificeret foder

Arlas andelshavere i Tyskland og Sverige bruger allerede GM-frit foder, og siden 2017 har Arla på det danske marked tilbudt drikkemælk fra køer, der ikke får genmodificeret foder. Beslutningen om at skifte helt over til ikke-genmodificeret foder i Danmark er truffet af Arlas bestyrelse for at kunne gribe flere fremtidige forretningsmuligheder.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
20-02-2020 10:56
Øget efterspørgsel i Europa og optimeret logistik er baggrunden for, at Arla fra 1. april 2021 beder alle sine danske konventionelle landmænd om at skifte til foder, der ikke er genmodificeret.

Arlas andelshavere i Tyskland og Sverige bruger allerede GM-frit foder, og siden 2017 har Arla på det danske marked tilbudt drikkemælk fra køer, der ikke får genmodificeret foder. Beslutningen om at skifte helt over til ikke-genmodificeret foder i Danmark er truffet af Arlas bestyrelse for at kunne gribe flere fremtidige forretningsmuligheder.

- Når al mælken i Danmark i 2021 bliver baseret på ikke-genmodificeret foder kan vi i højere grad efterkomme ønsker fra bl.a. tyske kunder og forbrugere, og dermed fremtidssikrer vi den danske mælkeproduktion. Det letter desuden på kompleksiteten i produktionen og logistikken i Danmark, og det sparer vi omkostninger på, siger Peter Giørtz-Carlsen, chef for Arlas europæiske forretning.

I dag udgør foder med genmodificerede afgrøder mellem nul og ti procent af den samlede mængde foder anvendt af Arlas danske konventionelle landmænd. Omfanget afhænger af, hvordan landmanden vælger at sammensætte sit foder. Økologiske landmænd i Danmark bruger ikke foder med genmodificerede afgrøder.

På nuværende tidspunkt er Arla allerede det mejeri i verden, der har mest mælk baseret på foder, der ikke er genmodificeret. Når al den danske mælk er baseret på ikke-genmodificeret foder, vil Arla totalt have ca. 10 milliarder kilo mælk baseret på ikke-genmodificeret foder.

Omlægningen til foder, der ikke er genmodificeret, kan påbegyndes 1. januar 2021, og konverteringen udløser 1 eurocent pr. kg. mælk i tillæg til landmændene. Tillægget betales også i hele omlægningsperioden.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next