Dialog, der fører til bæredygtighed

Seges, Sagro og flere landmænd har sammen udviklet et dialogværktøj som skal gøre bæredygtighed konkret og gøre det til landmandens egen.

- Det pudsige er, at jeg har flere bestyrelsesposter i andre virksomheder. Her har jeg ofte været med til at arbejde med strategiplaner. Men det var faktisk først, da jeg arbejdede med dialogværktøjet sammen med min rådgiver i Sagro og Seges, at jeg kom til at tænke på, at jeg jo ikke selv har en strategiplan for min egen virksomhed. Og slet ikke for bæredygtighedsindsatsen, fortæller mælkeproducent Hans Gejl, som driver Gejlsminde ved Rødding.

I 2019 har han arbejdet med dialogværktøj »Vækst med bæredygtighed«, der er udviklet i samarbejde mellem Seges og udvalgte konsulenter i Sagro.

- Værktøjet understøtter landmandens rejse fra hensigt til handling ved at forankre bæredygtighed i strategien. Her tager vi udgangspunkt i de tre bæredygtige bundlinjer: Den sociale, den miljømæssige og ikke mindst den økonomiske, forklarer Rasmus Berg, konsulent ved Forretning & Implementering, Seges.

 - Hvis landmanden definerer hvad bæredygtighed er for ham, så står han bedre rustet til hans virksomheds fortsatte bæredygtige udvikling, konstaterer han.

Vigtigt at konkretisere

Netop de tre forskellige bundlinjer gjorde en forskel for Hans Gejl.

- Det gav noget konkret at tale om, og det har jeg så gjort med min rådgiver. Vi fandt ud af, at jeg faktisk gør rigtig meget i forhold til miljø og klima. Jeg har tilplantet et areal med energipoppel, som er medvirkende til, at vi kan fyre med hjemmedyrket flis. Og så er vi ved at tage et vådområde ud, som vi vil holde op med at dyrke, forklarer Hans Gejl.

Til gengæld har han spottet andre områder med udviklingspotentiale for hans virksomheds bæredygtighed.

- Det med at gøre noget for den sociale bundlinje - for eksempel i forhold til mine medarbejdere - skal jeg være bedre til. Jeg har tre fuldtidsansatte, og en af dem har været her i over 20 år. Her har vi aftalt, at jeg skal blive bedre til at skabe en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder kan få et større indblik i de resultater, han eller hun er med til at opnå.

De gode historier skal længere ud

På Gejlsminde er der nu ikke blot taget hul på at involvere medarbejderne endnu mere i retningen og resultaterne. De nye initiativer skal i fremtiden også formidles bedre til lokalsamfund og andre interessenter.

- Vi vil bygge en hjemmeside, hvor vi kan fortælle om det store arbejde, vi gør for at være bæredygtige. Jeg tror, at det fremover bliver lige så vigtigt at fortælle om det som at gøre det. Så det har mine børn fået lov at sætte i gang, griner Hans Gejl.

cc

Læs også