Holsteinkøer over 11.000 kg mælk

Danmarks køer har haft en fremgang på 205 kg mælk i det forgangne ydelsesår.

I konkrete tal har de danske malkekøer i gennemsnit ydet 10.468 kg mælk, hvilket er et plus på 2 procent. Værdistofydelsen har været henholdsvis 451 kg fedt og 376 kg protein, i alt 827 kg F+P.
Det viser ydelsesopgørelsen fra RYK Skejby for det seneste kontrolår, som sluttede 30. september.

Stigningen i ydelsen fra året før skyldes primært ændringer i fedt- og proteinprocenterne, som begge er steget 0,08 procentenheder. Kilogram mælk er steget med 205 kg. Kg EKM stiger med hele 3,5 procent til 11.032 kg EKM, som følge af at tørstoffet (fedt+protein) i mælken er forøget, oplyses det fra RYK.

Der er i alt 512.558 årskøer med i ydelseskontrollen, hvilket svarer til 90 procent af køerne.

Gennemsnitsstørrelsen på en driftsenhed er steget med otte køer til 216 køer.

Over 11.000 kg

- Dansk Holstein er den højestydende race og passerer en milepæl i form af 11.000 kg mælk og 845 kg fedt+protein. Helt præcist er det 11.123 kg mælk og 11.332 kg EKM, skriver RYK Skejby.

Jersey fastholder antallet med 65.700 køer, eller et lille plus på 125 køer. Her er der også tale om ny rekordydelse for racen med 776 kg fedt+protein og 9.905 kg EKM.

Rød Dansk Malkerace opnår også racens hidtil bedste resultat med 790 kg fedt+protein og 10.454 kg EKM.

Der er 2.000 flere krydsningskøer end året før. De godt 61.000 krydsninger har produceret 10.111 kg mælk, 435 kg fedt og 362 kg protein.

Flere blandede besætninger

Med 40 procent af det samlede antal er der flest driftsenheder i kategorien »blandede«. Det største antal køer pr. driftsenhed findes også her med 243 malkekøer.

Midt i december udkommer RYK’s årsberetning med oplysninger om højtydende køer samt besætningsresultater.

 

Læs også