bannerPos

LDM frygter for Arla-andelshavernes rettigheder

Formanden for Landsforeningen af Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen, gruede ved et møde i Agerskov sidste år (billedet) for konsekvenserne af Arlas nye, globale mælkeleveranceaftale. Nu er den også gal med især repræsentantsmedlemmernes rettigheder i selskabet, siger han på baggrund af et nyt notat, som foreningen har fået lavet. Foto: Morten Ipsen

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
20-02-2020 16:30
Arlas bestyrelse er ved at løbe selskabets repræsentantskab over ende til skade for andelshaverne, advarer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, der er undervejs med et nyt notat lavet af CBS-professor Søren Friis Hansen.

Landsforeningen for Danske Mælkeproducenter advarer om, at repræsentantskabet i Arla – og dermed andelshaverne – er ved at blive løbet over ende af selskabets bestyrelse. 

Landsforeningen beskylder Arla for blandt andet hemmelighedskræmmeri, henvisning til tavshedspligt, ensidige informationer, manglende opfyldelse af aftaler og manglende imødekommelse af aktindsigt.

Danske Mælkeproducenter forklarer, at ifølge et notat, som professor Søren Friis Hansen, CBS, har lavet for foreningen – og som Effektivt Landbrug er i besiddelse af – omgår Arla rettigheder, som repræsentantskabsmedlemmerne har – og som de også har et personligt ansvar for at leve op til.

- Det fremgår blandt andet af notatet, at som repræsentantskabsmedlem har man rettigheder, som Arla Foods tydeligvis omgår, men også et personligt ansvar at leve op til, lyder det i en indkaldelse til et pressemøde, som LDM afholder torsdag eftermiddag. Her vil LDM's formand Kjartan Poulsen, LDM's advokat Lauge Fastrup og professor Søren Friis Hansen, CBS, besvare spørgsmål til notatet samt uddybe foreningens bekymring for udviklingen i andelshavernes ejerskab og indflydelse i Arla Foods.

Danske Mælkeproducenter har bestilt professornotatet, der handler om den retlige organisation af Arla Foods a.m.b.a., for at få afklaret repræsentantskabsmedlemmernes rettigheder og pligter i andelsselskabet. Foreningen ønsker p.t. ikke notatet offentliggjort.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

 

 

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next