Sæt ind mod sommerens stigning i celletal nu

Kvalitetsrådgiver Benny Kirkeby, Seges, råder til, at man allerede nu sætter gang i de rutiner, der hindrer stor stigning i celletallet til sommer.

Hvert år oplever mange mælkeproducenter en stigning i celletallet henover sommermånederne. Det er der flere årsager til. Men en af de væsentligste er ifølge kvalitetsrådgiver Benny Kirkeby, Seges, at gødning i kombination med fugt og varme er guf for bakterierne.

- Og hvis køerne ikke er rene, men har gødning på yver og krop, ja så har vi balladen, forklarer Benny Kirkeby i Seges’ KvægNyt.

Han understreger, at rene køer selvfølgelig en vigtig faktor for mælkekvaliteten hele året rundt.

- Men beskidte køer får endnu større konsekvenser for celletallet i sommer-månederne, forklarer han.

Derfor lyder anbefalingen, at man allerede nu går i gang med at indføre de rutiner, der skal til for at holde køerne rene, hvis det ikke allerede er gjort.

Skrab fem gange i døgnet

Det største arbejde i at opnå rene køer ligger i stalden, mener Benny Kirkeby.

- Det er for lidt kun at skrabe ned fra sengebåsene i forbindelse med malkning. Undersøgelser viser, at besætninger, der skraber ned fem gange i døgnet generelt har lavere celletal og bedre yversundhed, fortæller Benny Kirkeby, der også anbefaler, at man minimum hvert halve år klipper køernes haler og brænde yverhår for at undgå, at der sætter sig gødning i.

Han understreger desuden vigtigheden af at undgå smitte fra ko til ko under malkning – blandt andet via holdopdeling, gode malkerutiner og brug af de rigtige besætningstilpassede yverprodukter.

Et sted, der også kan sættes ind er i forhold til vandforsyningen. Hvis koen ikke kan få nok at drikke, får den nemmere varmestress og nedsat immunforsvar, som øger risikoen for forhøjet celletal. Derfor er det vigtigt, at vandforsyningen er tilstrækkelig – det betyder ifølge Seges 10 centimeter vandspejl pr. ko. Har man 200 køer, skal der altså sammenlagt være 20 meter vandkar.

cc

Læs også